Osnovni podatki o projektu

Trajanje projekta: januar 2017 – november 2019logotip MZ

Sofinancer: Ministrstvo za zdravje RS.

Partnerji na projektu (področje zagovorništva): Inštitut za raziskave in razvoj UTRIP, Mladinska zveza Brez izgovora, Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo.

Skozi program »Recimo NE odvisnosti« bomo naslovili številne zasvojenosti, ki jih delimo na kemične (alkohol, tobak in prepovedane droge) ter nekemične oz. vedenjske zasvojenosti. Strokovnjaki opozarjajo, da v zadnjih letih močno narašča povpraševanje po zdravljenju vedenjskih zasvojenosti, kot so odvisnost od mobilnega telefona, spletnih iger na srečo, socialnih omrežij, in splošno spleta. Otroci in njihovi starši se ne zavedajo resnosti problema, oboji pa se za zabavo zatekajo k prekomerni in brezciljni rabi ekranov, ki lahko traja več ur dnevno. Prekomerno rabo ekranov ob drugih čustevenih stiskah, ki jih mladostnik ne zna rešiti, povezujejo z razvojem zasvojenosti z ekrani v kasnejšem življenju, zato je ključno, da se problem naslovi že v zgodnjem otroštvu in med mladoletniki.

Med kemičnimi zasvojenostmi bomo naslovili problem tveganega pitja alkohola za nastanek in razvoj bolezni srca in ožilja. Z namenom zmanjševanja razlik v dostopnosti do zdravstvenih storitev med manjšimi in večjimi kraji pa bomo po modelu »S srčkom BimBamom do zdravja«, izvajali Dneve zdravja v manjših in odročnih naseljih po Sloveniji.

V povezavi s še tremi močnimi mrežami za zdravje v Sloveniji (Inštitut za raziskave in razvoj UTRIP; Mladinska zveza Brez izgovora in Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo),  bomo delovali enotno na področju zagovorništva. Skupaj bomo oblikovali predloge za izboljšanje politike na naštetih področjih, preko medijskih kampanj osveščali javnost in politične odločevalce o perečih problemih in podali predloge rešitev.

 

Video prispevka na temo zasvojenosti z ekrani

 

 

Več informacij o projektu:

mag. Nataša Jan, direktorica društva in vodja projekta
telefon: 01 234 75 51
e-pošta: [email protected]

Darija Cvetko, strokovna sodelavka na projektu
GSM: 040 476 861
e-pošta: [email protected]