Osnovni podatki o projektu:

Trajanje projekta: 2015 – 2017

Sofinancer: Svetovna zveza za srce (WHF – World Heart Federation), s podporo Evropske nogometne zveze (United European Football Association, UEFA)

Uradni naziv programa: Children in the City

 

Telesna nedejavnost je eden glavnih spremenljivih dejavnikov tveganja za nastanek bolezni srca in ožilja ter je vzrok za približno 40 % vseh smrti v Sloveniji in tretjino vseh smrti po svetu. Zdrave navade v zgodnjem obdobju življenja so bistvene za ohranjanje zdravja, telesna dejavnost v velikih mestih pa lahko predstavlja velik izziv – rezultati raziskave kažejo, da samo 33 % slovenskih otrok dosega raven telesne dejavnosti, kakršno priporoča Svetovna zdravstvena organizacija (SZO). »Otroci v mestu« je projekt, ki ga je ustvarila Svetovna zveza za srce (WHF) v sodelovanju z Združenjem evropskih nogometnih zvez (UEFA), da bi izboljšali možnosti za telesno dejavnost in ozaveščenost o njej pri otrocih (starih med 7 in 12 let), ki živijo v urbanih evropskih soseskah z nizkimi dohodki. Projekt v Sloveniji izvaja Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije. Projekt je namenjen poudarjanju pomena telesne dejavnosti in ustvarjanju zdravih življenjskih navad. Otroke navdušuje za ukvarjanje z rekreacijo, s športom, vključno z nogometom. Namen projekta je izboljšati dostopnost različnih oblik telesne dejavnosti in povečati zavedanje o pomembnosti telesne dejavnosti pri otrocih, starih od 7-12, ki živijo v izbranih mestih oziroma četrtnih skupnostih z nižjimi prihodki. Osnovni in obenem glavni cilj projekta pa je sprejetje ustreznih ukrepov za izboljšanje pogojev za telesno dejavnost in vedenjskih navad otrok starih od 7 do 12 let glede telesne dejavnosti.

V okviru projekta smo izvedli številne  delavnice na osnovnih šolah, o zdravem življenjskem slogu, pomenu redne telesne dejavnosti. Predavanja o tej temi smo ponudili tudi za starše. Za vaditelje, trenerje, pa tudi za zainteresirane učitelje na šolah izvajamo tečaje temeljnih postopkov oživljanja otrok in odraslih, saj tudi pri telesnih naporih lahko pride do zastoja dihanja ali pa bitja srca in moramo znati nemudoma ukrepati s preprečevanjem posledic tega in z reševanjem življenja. V okviru medijske kampanje projekta so potekali številni dogodki, kot so novinarske konference in strokovno srečanje.

Maskota Srček Bimbam

Raziskava

V okviru projekta je bila izvedena  raziskava na 8 osnovnih šolah, pri 973 učencih in njihovih starših (750): v Ljubljani, Zasavju in Pomurju. V Ljubljani:  OŠ Bičevje, Livada, Vide Pregarčeve, Martina Krpana, Nove Fužine, v Trbovljah OŠ Tončke Čeč in v Pomurju: OŠ Bakovci, OŠ Radenci, OŠ Beltinci. Z raziskavo smo najprej proučili dejavnike, ki vplivajo na telesno dejavnost pri otrocih v starostnem obdobju od 7-12 let v šolskem in domačem okolju ter pa njihovo obstoječo telesno dejavnost. V ta namen smo izoblikovali 3 vprašalnike: vprašalnik za otroke, vprašalnik za starše in vprašalnik za šolo. Raziskava je bila izvedena marca  – aprila 2016. Več o raziskavi lahko najdete v spodaj priloženem dokumentu.

Gradiva:

Video »Otroci v mestu«  – 30 sec

Video (daljši) »Otroci v mestu« – 3 min

 

Več informacij o projektu:

mag. Nataša Jan, direktorica društva in vodja projekta
telefon: 01/234 75 51
e-pošta: [email protected]