V ambulantah družinske medicine je potrebno hitro ukrepanje in diagnosticiranje ter celostna obravnava bolnika s srčnim popuščanjem

Pogostnost srčnega popuščanja z leti narašča. V starosti se z njim sooča več kot 10 % populacije. Glede na pogostnost in pomembnost problema, pomembnega vpliva na kakovost življena, povečanje zdravstvenih izdatkov in hkrati možnost preprečevanja in zdravljenja dejavnikov tveganja in samega sindroma srčnega popuščanja, srčno popuščanje predstavlja javnozdravstveni problem.

Kardiologi potrdijo sum na srčno popuščanje, določijo  potek zdravljenja in opolnomočijo bolnika s srčnim popuščanjem

Kardiolog ob sumu na srčno popuščanje opravi preiskave srca – najpogosteje ehokardiogram, ki potrdi diagnozo, pogosto prikaže vzrok srčnega popuščanja (okvara srca zaradi arterijske hipertenzije, bolezni zaklopk, motnje krčljivosti) ter razloči dve najbolj pomembni podvrsti srčnega popuščanja (z zmanjšanim in z ohranjenim iztisnim deležem levega prekata), ki narekujeta smer nadaljnje oskrbe.

Kako se začne zdraviti srčno popuščanje

Stopnje obolevnosti pri posameznem bolniku se lahko menjajo. Ljudje s srčnim popuščanjem stopnje D imajo ponavljajoče simptome srčnega popuščanja in pogoste obiske v bolnici. Vendar pa lahko zdravljenje simptome izboljša dovolj, da bolnik preide iz stopnje D v stopnjo C.