Napredna obravnava bolnika s srčnim popuščanjem

Načini obravnave in rehabilitacije bolnikov s srčnim popuščanjem se med evropskimi državami in regijami zelo razlikujejo. V nekaterih državah so bolniki s srčnim popuščanjem deležni 10-12 tedenskega programa rehabilitacije, drugim so na voljo on-line programi, tretji posebne obravnave niso deležni. Ima pa razširjena napredna obravnava številne prednosti.

V ambulantah družinske medicine je potrebno hitro ukrepanje in diagnosticiranje ter celostna obravnava bolnika s srčnim popuščanjem

Pogostnost srčnega popuščanja z leti narašča. V starosti se z njim sooča več kot 10 % populacije. Glede na pogostnost in pomembnost problema, pomembnega vpliva na kakovost življena, povečanje zdravstvenih izdatkov in hkrati možnost preprečevanja in zdravljenja dejavnikov tveganja in samega sindroma srčnega popuščanja, srčno popuščanje predstavlja javnozdravstveni problem.