Znak varovalnega živila

Pravilnik o pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne/storitvene znamke Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije – Pravilnik_varovalna živila

Stroški ob pridobitvi znaka “varovalnih živil/jedilnikov” – Stroški pridobitve znaka varovalnih živil 

varovalna živila LOGO