Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije je humanitarna nevladna organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva in v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti. Poleg svoje redne dejavnosti na področju preventive bolezni srca in ožilja ter izboljšanja kakovosti življenja z že obstoječo srčno-žilno boleznijo, izvaja tudi različne projekte in raziskave s tega področja.

Na levi strani izberite projekt, o katerem želite izvedeti več.