Osnovni podatki o projektu

Trajanje projekta: od leta 2013 dalje
Sofinancer: Mestna občina Ljubljana

Projekt Mladi obračamo svet je namenjen učenkam/cem prve triade ljubljanskih osnovnih šol, učiteljem in staršem/skrbnikom. Osnovni cilj projekta je mlade učiti živeti zdravo in aktivno, jih usposobiti za »ambasadorje« zdravega življenjskega sloga v družini, med prijatelji in znanci, povsod, kamor jih zanese pot. Program je društvo zastavilo že leta 2013 in aktivnost za prvo triado poimenovalo Srček Bimbam. Projekt se je izkazal za učinkovitega, Srček Bimbam pri otrocih je postal priljubljen in prepoznaven. V obdobju 2023-2025 bomo v aktivnosti projekta vsako leto vključili vse otroke prva triade ljubljanskih osnovnih šol, ki prejmejo tudi publikacijo, srčne bukvice, Z vami igram se srček Bimbam. Srček Bimbam je maskota Društva za zdravje srca in ožilj Slovenije in spremlja tudi tiskane komunikacije, likovni natečaj, delavnice o zdravem življenjskem slogu in druženje otrok s Srčkom Bimbamom ter Ribičem Pepetom, ki poteka ob priložnosti zaključne prireditve vsako leto na drugi ljubljanski osnovni šoli.

Društvo za zdravje srca in ožilja vsako leto na novo pripravi publikacijo Srček Bimbam, torej z novo vsebino, preko katere omogoči izvedbo natečaja za spodbujanje aktivnosti in razmišljanja otrok na temo in vsebino brošuric (odraža se v njihovih izdelkih, npr. likovnih, literarnih ali reševanje nalog, ki jim jih da Srček Bimbam in jih šole vsako jesen pošljejo na društvo), vsako leto na željo šol izvede delavnice o zdravem življenjskem slogu (okoli 50 delavnic letno). Pedagogi vsako leto prejmejo navodila za sodelovanje, vključeni so v delavnico o pomenu zdravega načina življenja otrok in mladostnikov, za ustrezen razvoj otrok in preprečevanje kroničnih nenalezljivih bolezni. Otroci prve triade osnovnih šol v septembru prejmejo brošurice Srček Bimbam. Otroci s pedagogi v šoli in s starši doma, proučijo tematiko brošurice in ustvarijo dela na to temo, kot jim jih narekuje brošurica. Vsi sodelujoči prejmejo priznanja (šole, mentorji, učenci). Zaključna prireditev je vsako leto na drugi ljubljanski osnovni šoli.

Zaključna prireditev za leto 2022, OŠ Sostro

SEZNAM TISKOVIN in VIDEO PRISPEVKOV

Z vami se igram Srček BIMBAM

.

Video: Srček Bimbam in Ribič Pepe skupaj obračata svet otrok. Oddaja za otroke in učitelje.

 

Več informacij o projektu:

mag. Nataša Jan, direktorica društva in vodja projekta
telefon: 01/234 75 51
e-pošta: [email protected]