Osnovni podatki o projektu

Trajanje projekta: od leta 2013 dalje
Sofinancer: Mestna občina Ljubljana

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije s projektom »Mladi obračamo svet« izvaja preventivni program za učenke in učence ljubljanskih osnovnih šol. Osnovni cilj projekta je mlade učiti živeti zdravo, aktivno in jih usposobiti za »ambasadorje« zdravega življenjskega sloga v družini, med prijatelji, znanci in povsod, kamor jih zanese pot. Program je društvo zastavilo že leta 2013 in aktivnost za prvo triado poimenovalo Srček Bimbam. Projekt se je izkazal za učinkovitega, Srček Bimbam pri otrocih je postal priljubljen in prepoznaven. Aktivnosti projekta so zasnovane dolgoročno. V obdobju 2020-2022 bomo v aktivnosti projekta vsako leto vključili vse otroke prva triade ljubljanskih osnovnih šol. Za oza­veščanje mla­dih bomo upo­ra­bi­li publikacijo Srček Bimbam, maskoto Srček Bimbam, tiskane komunikacije, likovni natečaj, delavnice o zdravem življenjskem slogu in druženje otrok s Srčkom Bimbamom ter Ribičem Pepetom.

 

Več informacij o projektu:

mag. Nataša Jan, direktorica društva in vodja projekta
telefon: 01/234 75 51
e-pošta: [email protected]