Osnovni podatki o projektu

Trajanje projekta: od leta 2013 dalje
Sofinancer: Mestna občina Ljubljana

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije s projektom »Mladi obračamo svet« izvaja preventivni program za učenke in učence ljubljanskih osnovnih šol. Osnovni cilj projekta je mlade učiti živeti zdravo, aktivno in jih usposobiti za »ambasadorje« zdravega življenjskega sloga v družini, med prijatelji, znanci in povsod, kamor jih zanese pot. Program je društvo zastavilo že leta 2013 in aktivnost za prvo triado poimenovalo Srček Bimbam. Projekt se je izkazal za učinkovitega, Srček Bimbam pri otrocih je postal priljubljen in prepoznaven. Aktivnosti projekta so zasnovane dolgoročno. V obdobju 2020-2022 bomo v aktivnosti projekta vsako leto vključili vse otroke prva triade ljubljanskih osnovnih šol. Za oza­veščanje mla­dih bomo upo­ra­bi­li publikacijo Srček Bimbam, maskoto Srček Bimbam, tiskane komunikacije, likovni natečaj, delavnice o zdravem življenjskem slogu in druženje otrok s Srčkom Bimbamom ter Ribičem Pepetom.

SEZNAM TISKOVIN in VIDEO PRISPEVKOV

Z vami se igram Srček BIMBAM

Spoštovani učitelji!

Zaključujemo aktivnosti projekta Mladi obračamo svet – Srček Bimbam za leto 2021.

Na Društvo za zdravje srca in ožilja ste nam poslali že mnogo izrezkov iz Srčnih bukvic, ki predstavljajo potrdila o sodelovanju učencev prve triade. Zaradi ukrepov za zajezitev covid-19 smo na potrdila o sodelovanju nekoliko počakali. V primeru, da jih imate še kaj, nam prosimo sporočite.

V prvi polovici februarja bomo na sodelujoče šole poslali priznanja in nogometne žoge, priznanja pa bodo prejeli tudi sodelujoči otroci in mentorji.

Epidemija jo je zagodla tudi Srčku Bimbamu in Ribiču Pepetu, ki z Društvom za zdravje srca in ožilja vsako leto razveselita učence na tradicionalni zaključni prireditvi na eni izmed ljubljanskih osnovnih šol in razveselita sodelujoče učence v projektu »Mladi obračamo svet«.

Tokrat smo, tako kot lansko leto, pripravili virtualno zaključno prireditev, 32 minutna oddaja: »Srček Bimbam in Ribič Pepe, skupaj z mladimi obračata svet«.

V tej oddaji nastopata oba, Srček Bimbam in Ribič Pepe, ki na vesel in zabaven način spodbujata k zdravemu načinu življenja. Ribič Pepe in Srček Bimbam na otrokom razumljiv način razložita kako deluje srce in ožilje, katere so največje nevarnosti za zdravje srca in ožilja ter kako se obvarovati pred njimi, kako poskrbimo za zdravje svojega srca, pokažeta gibalne vaje, zapojeta, zaplešeta in še marsikaj. Ves čas pa bodo lahko otroci skupaj z njima prepevali, risali, plesali, migali, se veliko koristnega naučili in se predvsem zabavali.

Video: Srček Bimbam in Ribič Pepe skupaj obračata svet otrok. Oddaja za otroke in učitelje.

 

Več informacij o projektu:

mag. Nataša Jan, direktorica društva in vodja projekta
telefon: 01/234 75 51
e-pošta: [email protected]