Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije (Društvo za Srce) je humanitarna nevladna organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva od leta 1991. Društvo je s svojimi dejavnostmi prisotno po vsej Sloveniji – ima 9 podružnic in dve samostojni društvi (Društvo za zdravje srca in ožilja za Maribor in Podravje ter Društvo za zdravje srca in ožilja Pomurje) in vključuje že preko 8000 članov.

Poslanstvo društva je preventiva bolezni srca in ožilja. Z drugimi besedami, ozaveščanje članstva in vsega prebivalstva Slovenije o zdravem načinu življenja in preprečevanju dejavnikov tveganja za nastanek bolezni srca in ožilja, kar vključuje ukrepe na področju uživanje varovalne prehrane, preventive kajenja, promocije telesne aktivnosti in preverjanja zdravstvenega stanja na podlagi meritev krvnega tlaka, holesterola in sladkorja v krvi. Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije je v več kot 20 letih svojega delovanja pomembno prispevalo k ozaveščanju prebivalstva glede opuščanja dejavnikov tveganja, ki lahko vodijo v bolezni srca in ožilja. Z začetkom delovanja fundacije Ustanova Srček Bimbam, je društvo razširilo svoje poslanstvo na področje pomoči otrokom, ki se zdravijo v Sloveniji izven kraja stalnega bivališča.

Vizija društva je prispevek k zmanjšanju stopnje umrljivosti kot posledici srčnih in žilnih bolezni in pravzaprav vseh kroničnih nenalezljivih bolezni za 25% do leta 2025. Za učinkovitejše doseganje vizije je društvo leta 2012 ustanovilo tudi Mrežo nevladnih organizacij s področja zdravja 25×25 (kratko ime: Mreža NVO 25×25).

Članstvo: Društvo je član Evropske mreže za srce (EHN -European Heart Network), Svetovne federacije za srce (WHF – World Heart Federation) in Evropskega združenja za prirojene srčne napake (ECHDO – European Congenital Heart Disease Organisation).

Dejavnosti, s katerimi Društvo za Srce uresničuje svoje cilje so:

 • Posvetovalnica za srce (in telefonska posvetovalnica ter Forum Kardiologija),
 • tečaji temeljnih postopkov oživljanja (za odrasle, otroke in mladostnike),
 • meritve krvnega tlaka, holesterola in krvnega sladkorja na sejmih in drugih množičnih prireditvah
 • organizacija izletov, pohodov in kolesarskih akcij,
 • izobraževanje predavateljev in promotorjev zdravja,
 • raziskovalno delo,
 • označevanje živilskih izdelkov z višjo kakovostjo z oznako srčka, česar namen je osveščanje potrošnikov in spodbujanje ponudbe prehransko kakovostnih živil, s pozitivnim učinkov na zdravje ljudi,
 • izobraževalni dogodki za javnost (predavanja, delavnice in seminarji, strokovna srečanja)
 • medijski dogodki (novinarske konference, okrogle mize, posveti idr.)
 • prisotnost v medijih  (intervjuji in nastopi v radijskih in TV oddajah)
 • založništvo:
  • Revija ZA srce (7 številk na leto)
  • knjižna zbirka Za srce
  • zgibanke, zloženke, brošure, letaki, plakati,
 • izdelava kratkih promocijskih filmov in reportaž,
 • članstvo in sodelovanje z mednarodnimi organizacijami ter prenos najnovejših evropskih in svetovnih smernic in dobrih praks v Slovenijo.

Statut društva (PDF)

Sedež društva:

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije
Dalmatinova ulica 10
1000 Ljubljana

Telefon: (01) 234 75 50
Faks: (01) 234 75 54
E-naslov: [email protected]

Prostori: Dalmatinova ul. 10, 1. nadstropje (nasproti Hotela City), Ljubljana

TRANSPARENTNOST POSLOVANJA NEVLADNE ORGANIZACIJE – DRUŠTVA ZA ZDRAVJE SRCA IN OŽILJA SLOVENIJE

Leto 2020: V tem dokumentu predstavljamo glavne dejavnosti in dosežke Društva za srce v letu 2020, kot tudi na skupščini sprejeto vsebinsko in finančno poročilo delovanja društva.