Na korespondenčni volilni skupščini, ki je bila od 19. do 30. marca 2020, so bili izvoljeni:

Predsednik društva: prim. Matija Cevc, dr. med

Podpredsedniki: prim. Boris Cibic, dr. med., Franc Zalar, asist. dr. Tjaša Vižintin Cuderman, dr. med.

Direktorica: mag. Nataša Jan, univ. dipl. biol. (od 15. 3. 2017)

Člani upravnega odbora:

prim. Matija Cevc, dr. med., predsednik, prim. Boris Cibic, dr. med., podpredsednik, Franc Zalar, podpredsednik, asist. dr. Tjaša Vižintin Cuderman, dr. med., podpredsednica, prim. Herbert Bernhardt, dr. med., predsednik podružnice za Severno Primorsko, Dušan Božič, dr. med., predsednik podružnice za Kočevje, Franc Černelič, predsednik podružnice za Posavje, Danilo Radošević, dr. med., predsednik podružnice za Dolenjsko in Belo krajino, mag. Vilma Regovc, predsednica podružnice za Gorenjsko, Daniel Stupan, predsednik podružnice za Slovensko Istro, Ljubislava Škibin, dr. med., predsednica podružnice za Kras, prim. Janez Tasič, dr. med., predsednik podružnice za Celje, Majda Zanoškar, vms, predsednica podružnice za Koroško

Svet društva:

prof. dr. Aleš Blinc, dr. med., prim. Matija Cevc, dr. med., asist. dr. Tjaša Vižintin – Cuderman, dr. med., dr. Danica Rotar – Pavlič, dr. med., prim. Mirko Bombek, dr. med., dr. Borut Jug, dr. med., prim. Herbert Bernhardt, dr. med., prim. Milena Strašek, dr. med., dr. Iztok Gradecki, dr. med.

Nadzorni odbor:

Boris Kurent, Osredkar Jurij, Škedelj Janez Boris

in namestniki: Marinka Mohar, Danijela Rihter, Nataša Davidović

Častno razsodišče: 

dr. Blaž Mlačak, dr. med., Anton Vencelj, Franc Černelič

In namestniki: Majda Zanoškar, Marina Kovač, Petra Aleš

Častni člani Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije:

Lojze Antončič, Franci Borsan, Boris Cibic, Jože Colarič, Tatjana Gazvoda, Silvo Gorenc, Iztok Gradecki, Svetozar Guček, Franjo Gulič, Stane Jurgec, Miran Kenda, Miloš Kovačič, Tomislav Majič, Aleš Mižigoj, Blaž Mlačak, Marijan Planinc, Viljem Ščuka, Josip Turk (častni predsednik), Vesna Vodopivec, Vlado Žlajpah.

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije je vključeno v Svetovno zvezo za srce (World Heart Federation, WHF) in je član Evropske mreže za srce (European Heart Network, EHN).

Veliko vlogo pri promociji zdravega načina življenja, izobraževanja in ozaveščanja ljudi glede njihovega zdravja, lahko odigrajo tudi nevladne organizacije kot so društva. Mednje sodi tudi Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, z dobro zastavljenim programom in sodelovanjem strokovnjakov s področja medicine, prehrane, športa, vzgoje in drugih, ki izobražujejo ljudi o skrbi za zdravje in jim pomagajo osvojeno znanje vključiti v vsakdanje življenje. Na ta način tudi Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije prispeva k bolj zdravi populaciji, z zdravim načinom življenja.

ZAPOSLENI:

mag. Nataša Jan, univ.dipl.biologinja, direktorica in vodja projektov

portret Nataša JanNataša Jan je univ. dipl. biologinja, magistra medicinskih znanosti, z znanjem in izkušnjami s področja preventive bolezni srca in ožilja ter promocije zdravega življenjskega sloga. Na Društvu Srce dela od leta 1997, kot strokovna sodelavka, od leta 2017 pa tudi kot direktorica društva. Je vodja projektov društva, sodeluje pri koordinaciji dela s podružnicami po Sloveniji, pomoči drugim nevladnim organizacijam s področja zdravja v Sloveniji, piše strokovne članke s področja zdravja in članke za laike, je področna urednica v reviji Za srce, izvaja delavnice, predavanja in svetovanje s področja prehrane, zdravega načina življenja. Skrbi za sodelovanje društva s tujimi in slovenskimi organizacijami in se aktivno udeležuje pomembnejših strokovnih srečanj v Sloveniji in v tujini. Je koordinatorica mednarodnih in nacionalnih projektov društva in koordinatorica in izvajalka raziskovalne dejavnosti društva. Od leta 2012 aktivno deluje tudi na področju zagovorništva s področja zdravja, zdravstva in je vodja projekta Mreža NVO 25×25. V prostem času rada plava in kolesari, največ časa pa preživi s svojo družino in psičkom.

E-naslov: [email protected]; Tel: 01 234 75 51

Sandra Kozjek, upravni tehnik, poslovna sekretarka

portret Sandra KozjekSandra Kozjek je na Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije zaposlena že od leta 1996. Opravlja vsa tajniška opravila, vodi bazo članstva in sodeluje pri projektih, ki jih izvajamo. Že od leta 1998 je tajnica revije Za srce in ureja rubriko Društvene novice. Sodeluje s podružnicami in pripravlja dokumente za računovodski servis. Prosti čas najraje preživi s svojo družino in prijatelji. Ljubi sprehode v naravo, v hribe in gozd, svoj vrtiček in vse, kar pridela na njem. To ji napolni baterije… Rada prebere kakšno dobro knjigo ali pogleda kak dober film.

E-naslov: [email protected]; Tel: 01 234 75 50

Jasna J. Petrovčič, prof. zdr. vzg., vodja Posvetovalnice za Srce

portret Jasna J. PetrovčičJasna J. Petrovčič, višja med. sestra in prof. zdr. vzgoje, v Ljubljani že od leta 2003 vodi Posvetovalnico za srce, kjer opravi meritve in svetovanja, ki pomagajo preprečiti ali ugotoviti nastanek bolezni srca in žilja. Obiskovalcem je všeč, da se jim za obisk ni potrebno predhodno najaviti in tako ni čakalne dobe. Še bolj pa jim je všeč, da so z rezultati meritev seznanjeni takoj. Glede na dobljene izvide, ki kažejo na tveganje za nastanek srčno-žilne bolezni, so obiskovalci deležni strokovne razlage in spodbude na poti k zdravju, predvsem pa prijazne besede ob morebitnih strahovih. Ljudje se v posvetovalnico radi vračajo, saj čutijo, da so dobrodošli. Jasna je mama treh otrok. Na prvem mestu ji je družina, rada pa ima tudi knjige, glasbo in sprehode v naravo.

E-naslov: [email protected]; Tel: 01 234 75 55

Darija Cvetko, univ. dipl. sociologinja, vodja projekta

portret Darija CvetkoDarijo Cvetko poleg družbe zanima področje zdravega življenjskega sloga. Verjame, da so podlaga za polno in kvalitetno življenje zdravo in močno telo, pozitiven pogled na svet in ljubeči odnosi z najbližjimi. Leta 2011 je na Inštitutu za medicino dela, prometa in športa UKC Ljubljana uspešno opravila izobraževanje za svetovalca za promocijo zdravja pri delu, leta 2015 pa postala tudi osebna trenerka. Svoj prosti čas najraje preživi z družino in prijatelji. Na društvu je zaposlena kot vodja projekta.

E-naslov: [email protected];  Tel: 040 476 861 (od 9. do 13. ure)