Skrb za zdravje zaposlenih se vedno obrestuje.

Ali poznate svoje številke?

  • Dve tretjini odraslih Slovencev ima povišan holesterol, ki velja za enega od največjih dejavnikov tveganja za pojav srčno-žilnih zapletov in kar
  • 66 % odraslih Slovencev ima povišan krvni tlak. Polovica se jih tega ne zaveda!

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije nudi podjetjem pester nabor zdravstveno- informativnih storitev in ukrepov, s katerimi preverimo in izboljšamo zdravje vaših zaposlenih.

Učinki takšne promocije zdravja na delovnem mestu so številni:

  • dolgoročno znižanje bolniškega staleža,
  • zmanjšano izostajanje od dela,
  • večja motivacija in  izboljšana produktivnost,
  • manjša fluktuacija zaposlenih in
  • večje zadovoljstvo zaposlenih.

Promocija zdravja pri delu prispeva tudi k javni podobi podjetja, ki tako deluje družbeno odgovorno. Naše izkušnje kažejo, da se zaposleni radi pohvalijo s koristnimi meritvami in delavnicami, ki so jih bili deležni v službi.

Kaj pomeni promocija zdravja na delovnem mestu?

Promocija zdravja v delovnem okolju pomeni vlaganje skupnih naporov delodajalcev, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja zaposlenih. Iz 6. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu izhaja, da mora delodajalec načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu.

V promocijo zdravja vključimo predavanja o zdravem prehranjevanju, gibanju, preprečevanju stresa, škodljivi rabi alkohola in druge ukrepe, ki so pomembni za zdravje ljudi. Izvedemo številne meritve, ki so pokazatelji možnosti nastanka bolezni in na osnovi katerih lahko ukrepamo.

Več informacij

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije
Dalmatnova ul. 10, 1. nadstropje (nasproti Hotela City)
1001 Ljubljana
telefon: 01/234-75-50
faks: 01/234-75-54
e-naslov: [email protected]
Facebook stran

Ponudba za podjetja bo objavljena jeseni 2024.