Osnovni podatki o projektu

Trajanje projekta: oktober 2018 – december 2020

Sofinancer: Nacionalni inštitut za javno zdravje

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 %) in Republika Slovenija (20 %)

Tvegano in škodljivo pitje alkohola predstavlja enega glavnih preprečljivih dejavnikov tveganja za kronične bolezni, poškodbe, nezgode. Je torej velik dejavnik tveganja tudi za nastanek in razvoj bolezni srca in ožilja.

Zato z veseljem obveščamo, da se je Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije pridružilo projektu SOPA, katerega glavni cilj je odpraviti oziroma zmanjšati negativne posledice tveganega in škodljivega pitja alkohola na različnih ravneh posameznikovega življenja ter vzpostaviti odgovoren odnos do pitja alkohola v Sloveniji.

Projekt SOPA se je pričel oktobra 2018 in bo trajal do decembra 2020, nosilec projekta pa je Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Vloga Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije v projektu SOPA je sledeča:

  • informiranje / ozaveščanje z gradivi in vključevanjem vsebin SOPA v naše obstoječe aktivnosti na lokalni ravni, regionalni in nacionalni ravni;
  • sodelovanje v regionalnim mrežah za namen izmenjave informacij in koordinacije ukrepov v NVO sektorju;
  • soorganizacija skupnih dogodkov z ostalimi deležniki na temo alkoholne problematike na lokalni ravni.

Tvegano in škodljivo pitje alkohola predstavlja enega glavnih dejavnikov tveganja za kronične bolezni, poškodbe, nezgode. Je torej velik dejavnik tveganja tudi za nastanek in razvoj bolezni srca in ožilja. Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije se je pridružilo projektu SOPA, katerega glavni cilj je odpraviti oziroma zmanjšati negativne posledice tveganega in škodljivega pitja alkohola na različnih ravneh posameznikovega življenja ter vzpostaviti odgovoren odnos do pitja alkohola v Sloveniji.

Društvo Za srce bo ob svojih rednih aktivnostih po Sloveniji ozaveščalo o posledicah pitja alkoholnih pijač, obenem pa bodo ljudje lahko prejeli še informativna gradiva o tej problematiki, pripravljena s strani NIJZ, za namen izvajanja SOPA projekta po Sloveniji.

Več o projektu na spletni strani SOPA.

Več informacij o projektu:

mag. Nataša Jan, direktorica Društva in vodja projekta
telefon: 01/234 75 51
e-pošta: [email protected]