Seznam podružnic s kontaktnimi osebami in uradnimi urami:

Društvo je s svojimi dejavnostmi prisotno po vsej Sloveniji – ima 9 podružnic in dve samostojni društvi (Društvo za zdravje srca in ožilja za Maribor in Podravje ter Društvo za zdravje srca in ožilja Pomurje) in vključuje preko 8000 članov.

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije
Dalmatinova ulica 10
1000 Ljubljana
Predsednik: prim. Matija Cevc, dr. med.
Direktorica: mag. Nataša Jan, univ. dipl. biol.
Tajnica: Sandra Kozjek
Vsak delavnik od 8.-14. ure
Telefon: 01/234-75-50
Faks: 01/234-75-54
E-naslov: [email protected]

Poslovni račun pri NLB Novo mesto: SI56 0297-0001-2437-214

Posvetovalnica za srce
Dalmatinova ul. 10
Vodja posvetovalnice: Jasna Jukič Petrovčič, prof. zdr. vzg.
Uradne ure: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 9. do 12. ure, sreda od 11. do 15. ure
Telefon: 01/234-75-55
E-naslov: [email protected]

Društvo za zdravje srca in ožilja za Maribor in Podravje
Pobreška cesta 8
2000 Maribor
predsednik: prim. Mirko Bombek, dr. med. (041/395-973, [email protected])
ponedeljki od 8.-12.
srede od 15.-18.
Telefon: 02/228-22-63
Faks: 02/228-22-64
E-naslov: tajništvo (Ana Kotnik) [email protected]

Društvo za zdravje srca in ožilja za Pomurje
Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota
Arhitekta Novaka 2 b
9000 Murska Sobota
Telefon: 02/530-21-12
Predsednik: Ivan Markoja
e-naslov: [email protected]
Kontaktna oseba: Ema Mesarič
Mobitel: 041/797-843
E-naslov: [email protected]

Podružnica za Dolenjsko in Belo Krajino
Glavni trg 10
8000 Novo mesto
predsednica: Petra Žagar, dipl. m. s.
tajnica: Sonja Gobec
Telefon: 07 33 74 170 (vsak delavnik od 9.-12. ure) ali na tel. 051 340 880 (kadarkoli).
E-naslov: [email protected]
Poslovni račun pri Delavski hranilnici Novo mesto: SI 56 6100-0000-8586-690.

Podružnica za severno Primorsko
Gregorčičeva ulica 16
5000 Nova Gorica
predsednik: prim. dr. Herbert Bernhardt
Gregorčičeva ulica 16, 5000 Nova Gorica
e-naslov: [email protected] 
tajnica: Barbara Mlinar
Telefon: 070/879-891 ob ponedeljkih in četrtkih od 17.-18. ure. Uradne ure v pisarni društva, vhod pri zobni ambulanti, DOM UPOKOJENCEV Nova Gorica, Gregorčičeva ulica 16, vsak drugi ponedeljek v mesecu od 15.30 do 17. ure

Podružnica za Posavje
Bolnišnica Brežice
Černelčeva 17
8250 Brežice
predsednik: Franc Černelič ([email protected])
tajnica: Ana Kalin
Ponedeljki in srede od 8.-10.
Telefon: 07/466-81-09
E-pošta: [email protected]

Podružnica za Slovensko Istro
Zdravstveni dom Lucija
Cesta solinarjev 1
6320 Portorož
predsednik: Daniel Stupan
Telefon: 05/660-65-08 vsak delavnik med 8. in 16. uro ali 031/210-950
E-pošta: [email protected]

Podružnica za Kras
Predsednica: Ljubislava Škibin
ZD Sežana
Partizanska c. 24
6210 Sežana
Telefon: 040/393-831
e-pošta: [email protected]

Podružnica za Koroško
Predsednica: Majda Zanoškar
Celjska cesta 21 (klet, za Tušem), 2380 Slovenj Gradec
Tel: 040/432-097
Uradne ure: torki in četrtki med 10. in 14. uro, razen julija in avgusta
E-pošta: [email protected]

Podružnica za Kočevje in Pokolpje
Predsednik: dr. Dušan Božič
Diagnostični center Medicointerna
Roška cesta 17
1330 Kočevje
Telefon (centrala): 030/614-424
Telefon (Internistična in pulmološka ambulanta): 01/893-90-45
e-pošta: [email protected]

Podružnica za Gorenjsko
Predsednica: Erika Povšnar
Zdravstveni dom Kranj
Gosposvetska ulica 10
4000 Kranj
E-pošta: [email protected]
podpredsednica: Nataša Kern
e-pošta: [email protected]
tajnica: Inge Sajovic, kom. tehnik
Telefon: 031/307-163 vsak delavnik med 10. in 14. uro
E-pošta: [email protected]

Podružnica Celje
predsednik: Janez Tasič
Tajnik: Dejan Titan, dipl. oec.
Zdravstveni dom Celje
Gregorčičeva 5
3000 Celje
Posvetovalnica:
Glavni trg 10
Torek: 8. do 12. ure
Telefon: 03/543-44-21, 041/725-163
E-pošta: [email protected]