Seznam podružnic s kontaktnimi osebami in uradnimi urami:

Društvo je s svojimi dejavnostmi prisotno po vsej Sloveniji – ima 9 podružnic in dve samostojni društvi (Društvo za zdravje srca in ožilja za Maribor in Podravje ter Društvo za zdravje srca in ožilja Pomurje) in vključuje že preko 8000 članov.

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije
Dalmatinova ulica 10
1000 Ljubljana
Predsednik: prim. Matija Cevc, dr. med.
Direktorica: mag. Nataša Jan, univ. dipl. biol.
Tajnica: Sandra Kozjek
Vsak delavnik od 8.-14. ure
Telefon: 01/234-75-50<
Faks: 01/234-75-54
E-naslov: [email protected]

Posvetovalnica za srce
Dalmatinova ul. 10
Vodja posvetovalnice: Jasna Jukič Petrovčič, prof. zdr. vzg.
Uradne ure: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 9. do 12. ure, sreda od 11. do 15. ure
Telefon: 01/234-75-55
E-naslov: [email protected]
Poslovni račun pri NLB Novo mesto: 02970-0012437214

Društvo za zdravje srca in ožilja za Maribor in Podravje
Pobreška cesta 8
2000 Maribor
predsednik: prim. Mirko Bombek, dr. med. (041/395-973, [email protected])
ponedeljki od 8.-12.
srede od 15.-18.
Telefon: 02/228-22-63
Faks: 02/228-22-64
E-naslov: glavna tajnica (dr. Ljudmila Kolenc) [email protected], tajništvo (Ana Kotnik) [email protected]

Društvo za zdravje srca in ožilja za Pomurje
Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota
Arhitekta Novaka 2 b
9000 Murska Sobota
Telefon: 02/530-21-12
Predsednik: Ivan Markoja
e-naslov: [email protected]
Kontaktna oseba: Ema Mesarič
Mobitel: 041/797-843
E-naslov: [email protected]

Podružnica za Dolenjsko in Belo Krajino
Glavni trg 10
8000 Novo mesto
predsednik: Danilo Radošević, dr. med
tajnica: Sonja Gobec
Telefon: 07 33 74 170 (vsak delavnik od 9.-12. ure) ali na tel. 051 340 880 (kadarkoli).
E-naslov: [email protected]
Poslovni račun pri Delavski hranilnici Novo mesto: SI 56 6100 0000 8586 690.

Podružnica za severno Primorsko
Cankarjeva 60
5000 Nova Gorica
predsednik: prim. dr. Herbert Bernhardt
Gregorčičeva ulica 16, 5000 Nova Gorica
e-naslov: [email protected]
Telefon: 05/333-14-25
tajnica: Barbara Mlinar
Telefon: 070/879-891 ob ponedeljkih in četrtkih od 17.-20. ure
E-naslov: [email protected]

Podružnica za Posavje
Bolnišnica Brežice
Černelčeva 17
8250 Brežice
predsednik: Franc Černelič
tajnica: Ana Kalin
Ponedeljki in srede od 8.-10.
Telefon: 07/466-81-09
E-pošta: [email protected]

Podružnica za Slovensko Istro
Zdravstveni dom Lucija
Cesta solinarjev 1
6320 Portorož
predsednik: Daniel Stupan
Telefon: 05/660-65-08 vsak delavnik med 8. in 16. uro ali 031/210-950
E-pošta: [email protected]

Podružnica za Kras
predsednica: Ljubislava Škibin
ZD Sežana
Partizanska c. 24
6210 Sežana
Telefon: 040/393-831 ali 05/731-14-03
Predsednica: Ljubislava Škibin
e-pošta: [email protected]
Podpredsednica: dr. Vesna Vodopivec
Internistična ambulanta
Cankarjeva 4
6210 Sežana
Telefon: 05/734-22-91 od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure, ob sredah od 17. do 19. ure
E-pošta: [email protected]

Podružnica za Koroško
Predsednica: Majda Zanoškar
2380 Slovenj Gradec
Tel: 040/432-097
Uradne ure: torki od 16.-18., srede od 14.-16. ure, razen julija in avgusta
E-pošta: [email protected]

Podružnica za Kočevje in Pokolpje
Predsednik: dr. Dušan Božič
ZD Kočevje
Roška cesta 18
1330 Kočevje
Telefon (centrala): 01/893-90-00
Telefon (Internistična in pulmološka ambulanta): 01/893-90-45
e-pošta: [email protected]

Podružnica za Gorenjsko
Predsednica: mag. Vilma Regovc
Belska c. 48
4205 Preddvor
Tel: 041/648-906
E-pošta: [email protected]
podpredsednica: Nataša Kern
e-pošta: [email protected]
tajnica: Inge Sajovic, kom. tehnik
Telefon: 031/307-163 vsak delavnik med 10. in 14. uro
E-pošta: [email protected]

Podružnica Celje
predsednik: Janez Tasič
Tajnik: Dejan Titan, dipl. oec.
Zdravstveni dom Celje
Gregorčičeva 5
3000 Celje
Posvetovalnica:
Glavni trg 10
Torek: 8. do 12. ure
Telefon: 03/543-44-21, 041/725-163
E-pošta: [email protected]