Otvoritev brvi čez Sočo v Solkanu

Člani Društva za zdravje srca in ožilja – podružnica za severno primorsko, smo bili povabljeni na otvoritev brvi čez Sočo v Solkanu. Naš član – sicer profesionalec – g. Anton Vencelj, je dogajanje strnil v lep in zanimiv film.

Znak varovalnega živila na poti k spremembam

Potrošnikom je smiselno na ustrezen in prilagojen način označevanja živil pomagati prepoznati tista živila, s katerimi bo preprosto načrtoval svojo prehrano in mu bo znak varovalnega živila pomagal pri nakupu zdravju prijaznejših živil. Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije skrbi za označevanje živil s simbolom varovalnega živila (simbol ‘Varuje zdravje’), že tri desetletja.

Kako naprej z vidika pacienta

Z Zvezo organizacij pacientov in uporabnikov zdravstvenih storitev za kakovost in varnost zdravstvene obravnave, dekriminalizacijo človeških napak in uvedbo inštituta za nekrivdne odškodnine.