Digitalna vzgoja se prične pri starših

Društvo za srce in Center Logout priložnost za osveščanje čim večjega števila (bodočih) staršev o primerni in varni rabi zaslonov za otroke v predšolskem obdobju vidimo v umestitvi teh vsebin v Program Šole za starše oz. priprave na porod in starševstvo, ki poteka pod okriljem Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kamor smo pretekli teden naslovili pobudo.