Aterosklerotična srčno-žilna bolezen (ateroskleroza) je osnovni vzrok za 85 % smrti zaradi srčnega infarkta in možganske kapi. Po svetu ogroža več kot 300 milijonov ljudi. V Sloveniji z aterosklerozo po ocenah živi več kot 100 tisoč ljudi, kar je približno toliko, kot je vseh prebivalcev Maribora. Je nevidna bolezen, saj številni ljudje – nevidna množica – ne občutijo nobenih simptomov, dokler se maščobna obloga v žilah ne odtrga. Nastane strdek, ki zamaši žilo, kar lahko privede do srčnega infarkta ali možganske kapi.

Naj nevidno postane vidno. Premagajmo aterosklerozo.

Nevidna množica (video)

Nas vidite? Smo vaši bližnji, prijatelji, sosedje, ki živimo z aterosklerozo.

Kaj je ateroskleroza?

Aterosklerotična srčno-žilna bolezen ali ateroskleroza je krovni izraz za opis različnih bolezni, ki jih povzroča kopičenje maščobnih oblog ali plakov v žilah.1

Ateroskleroza je nevidna bolezen.
Mnogi ljudje ne občutijo nobenih simptomov, dokler se maščobna obloga v žilah ne odtrga. Nastane strdek, ki zamaši žilo, kar lahko privede do srčnega infarkta ali možganske kapi.1

Priporočamo v branje:

80 % prezgodnjih srčno-žilnih zapletov lahko preprečimo.

Dosledno in dolgotrajno zniževanje vrednosti holesterola LDL lahko ustavi napredovanje ateroskleroze in prepreči srčno-žilne dogodke, kot sta miokardni infarkt in možganska kap.10

Osebna zgodba bolnika (video)

Poznate svoje vrednosti holesterola LDL?

Obiščite osebnega zdravnika, se posvetujte z njim in opravite potrebne meritve (celoten lipidogram).
Če že jemljete zdravila za zniževanje holesterola, opravite te meritve vsako leto.11

Naj nevidno postane vidno. Spregovorimo o aterosklerozi in vplivu holesterola LDL na njen razvoj ter preprečimo številne prezgodnje smrti zaradi srčno-žilnih bolezni.

Kampanjo ozaveščanja o aterosklerozi je podprla družba Novartis.

Viri:
1. Cholesterol. BetterHealth Channel website. Dostopno na: https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/ conditionsandtreatments/cholesterol.
2. Your guide to lowering your cholesterol with TLC. National Institutes of Health. Dostopno na: https://www.nhlbi.nih.gov/files/docs/public/heart/chol_tlc.pdf
3. The nutrition source: Cholesterol. Harvard T.H. Chan School of Public Health. Dostopno na: https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/what-should-you-eat/fatsand- cholesterol/cholesterol/.
4. Badimon L, Chiva-Blanch G. Lipid Metabolism in Dyslipidemia and Familial Hypercholesterolemia. Mol. Nutr. Fats. 2019, 307–322. Elsevier Inc.: Amsterdam, Nizozemska, 2018.
5. Ference BA, Ginsberg HN, Graham I, et al. Low-density lipoproteins cause atherosclerotic cardiovascular disease. 1. Evidence from genetic, epidemiologic, and clinical studies. A consensus statement from the European Atherosclerosis Society Consensus Panel. Eur Heart J. 2017;38(32):2459–2472.
6. HDL (good), LDL (bad) cholesterol and triglycerides. American Heart Association. Dostopno na: https://www.heart.org/en/health-topics/cholesterol/hdl-good-ldl-badcholesterol-and-triglycerides.
7. What is cholesterol? American Heart Association. Dostopno na: https://www.heart.org/en/health-topics/cholesterol/about-cholesterol.
8. Plasma lipoproteins. LipidWeb. Dostopno na: https://www.lipidmaps.org/resources/ lipidweb/lipidweb_html/lipids/simple/lipoprot/index.htm.
9. VLDL Cholesterol. MedlinePlus. Dostopno na: https://medlineplus.gov/vldlcholesterol.html.
10. The difference between VLDL and LDL. Dostopno na: Healthline. https://www.healthline.com/health/vldl-vs-ldl.
11. Trigliceridi: Why do they matter? Dostopno na: Mayo Clinic. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/high-blood-cholesterol/in-depth/triglycerides/art-20048186#:~:text=High%20triglycerides%20may%20contribute%20to,of%20the%20pancreas%20(pancreatitis).
12. Lipoprotein (a) blood test. Dostopno na: MedlinePlus. https://medlineplus.gov/lab- tests/lipoprotein-a-blood-test/.
13. Maranhão RC, Carvalho PO, Strunz CC, Pileggi F. Lipoprotein (a): structure, pathophysiology and clinical implications. Arq Bras Cardiol. 2014;103(1):76–84.
14. Ahmed SM, Clasen ME, Donnelly JE. Management of dyslipidemia in adults. Am Fam Physician. 1998;57(9):2192–2204, 2207–8.
15. High cholesterol. Dostopno na: Mayo Clinic. https://www.mayoclinic.org/diseasesconditions/high-blood-holesterol/symptoms-causes/syc-20350800.
16. Familial hypercholesterolemia (FH). FH Foundation. Dostopno na: https://thefhfoundation.org/media/2020/05/FHBrochure_5.2020.pdf.
17. FH facts. FH Foundation. Dostopno na: https://thefhfoundation.org/media/FH_FactSheet-4.25.2017.pdf.
18. Arteriosclerosis/atherosclerosis. Mayo Clinic. Dostopno na: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/arteriosclerosis-atherosclerosis/symptoms-causes/syc20350569.
19. Stroke. World Heart Foundation. Dostopno na: https://www.world-heart-federation.org/resources/stroke/.
20. About peripheral artery disease (PAD). American Heart Association. Dostopno na: https://www.heart.org/en/health-topics/peripheral-artery-disease/about-peripheralartery-disease-pad.
21. Mach F, Baigent C, Catapano AL, et al; ESC Scientific Document Group. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J. 2020;41(1):111–188.
22. Ference BA, Ginsberg HN, Graham I et.al. A consensus statement from the European Atherosclerosis Society Consensus Panel. European Heart Journal (2017) 38, 2459– 2472.
23. Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije. Dostopno na: https://zasrce.si/clanek/alije-raven-ldl-holesterola-lahko-prenizka/.
24. Cholesterol 101 — what your levels mean. Dostopno na: https://www.webmd.com/cholesterol-management/ss/slideshow-cholesterol-overview.
25. Guidelines for a low cholesterol, low saturated fat diet. UCSF Health. Dostopno na: https://www.ucsfhealth.org/education/guidelines-for-a-low-cholesterol-low-saturatedfat- diet.
26. Boost your cholesterol‐lowering potential with phytosterols. Cleveland Clinic. Dostopno na: https://my.clevelandclinic.org/health/articles/17368-phytosterols-sterols– stanols.
27. Cholesterol‐healthy eating tips. Dostopno na: https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/cholesterol- healthy-eating-tips.
28. Toth PP, Banach M. Statins: then and now. Methodist Debakey Cardiovasc J. 2019;15(1):23–31.
29. Adams SP, Tsang M, Wright JM. Lipid-lowering efficacy of atorvastatin. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(3):CD008226.
30. Kosoglou T, Statkevich P, Johnson-Levonas AO et al. Ezetimibe: a review of its metabolism, pharmacokinetics and drug interactions. Clin Pharmacokinet. 2005;44(5):467-94.
31. Spletno mesto Lek. https://lek.si/sl/o-nas/za-medije/sporocila-za-javnost/1150/evropska-odobritev-zdravila-inklisiran-ki-prinasa-nov-pristop-k-zdravljenju-povisanegaholesterola/. Datum vpogleda: 22. december 2021.
32. PCSK9 inhibitors. Spletno mesto HEART UK. https://www.heartuk.org.uk/downloads/factsheets/pcsk9i-factsheet.pdf. Datum vpogleda: 19. maj 2021.