Osnovni podatki o projektu

logotip MZ

Trajanje projekta: januar 2017 – november 2019 in nadaljevanje do leta 2022
Sofinancer: Ministrstvo za zdravje RS

Partnerji projekta:
– 2019 do 2022: Zavod NORA (Center Logout), Univerzitetni klinični center Ljubljana (strokovni partner), Inštitut IZO;
– 2017 do 2019: Inštitut za raziskave in razvoj UTRIP, Mladinska zveza Brez izgovora, Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo.

Opis projekta: Program »Recimo NE odvisnosti« poteka od leta 2017 (sofinanciranje Ministrstva za zdravje RS). V letu 2019 je bil nadgrajen in bo do leta 2022 osredotočen na mladostnike, predvsem preventivo škodljivih posledic uporabe digitalnih tehnologij pri mladostnikih, preventivo kajenja med mladostniki in preventivo (tveganega in škodljivega) pitja alkoholnih pijač med mladostniki na športnih prireditvah in po koncu športnih prireditev. To nadgrajuje prvi del programa, ki je naslavljal dejavnike tveganja za razvoj kemičnih in ne-kemičnih zasvojenosti (alkohol, tobak in tobačni izdelki in prepovedane droge).

Vodja projekta: Darija Cvetko, univ. dipl. sociologinja (e-mail: [email protected])


Prekomerna uporaba zaslonov

Številni strokovnjaki (psihologi, psihoterapevti idr.) opozarjajo, da v zadnjih letih narašča povpraševanje po zdravljenju vedenjskih zasvojenosti, med katere sodi tudi zasvojenost z ekrani (angl. screen addiction). Med pomembne dejavnike tveganja za razvoj zasvojenosti z ekrani so, kot pri razvoju kemičnih zasvojenosti, čustvene stiske, ki jih mladi ne znajo, ali ne zmorejo rešiti. Namesto iskanja pomoči in namesto aktivnega iskanja rešitev za čustvene stiske, se velikokrat zatekajo oz. bežijo v virtualen svet, znotraj katerega iščejo samopotrditev, tolažbo, občutek sprejemanja ipd., zato mladi želijo v takšnem svetu ostati čim dlje, kar lahko vodi v razvoj zasvojenosti. Poznamo splošno zasvojenost s spletom, zasvojenost s spletnimi igrami na srečo, zasvojenost s socialnimi omrežji, zasvojenost z igrami, zasvojenost s spletno pornografijo idr. Mladi, ki so razvili takšne zasvojenosti, potrebujejo strokovno pomoč.

Četudi se ne razvije zasvojenost od npr. določenih spletnih vsebin, pa tudi prekomerna in brezciljna uporaba ekranov prinašata negativne fiziološke in psihološke posledice za posameznika. Negativni fiziološki učinki prekomerne uporabe ekranov so povezani s sedečim načinom življenja, ki ga uporaba tehnologije z ekrani seveda povečuje. Sedeč način življenja pa povzroča mnoge zdravstvene težave in kronične nenalezljive bolezni, kot sta npr. prekomerna telesna teža in debelost.

Društvo za srce je s socialnim pedagogom Sašom Kroneggerjem razvilo preventivni program za odgovorno vedenje na spletu, tako z vidika količine uporabe, kot tudi varnosti sebe in drugih. Program je namenjen učencem 7. ,8. in 9. razreda osnovne šole in njihovim staršem. Spoznanja bodo podana skozi interaktivne delavnice, ki razvijajo kritično pismenost in kreativno razmišljanje. Poseben poudarek bo namenjen vsebinam, s katerimi se mladi srečujejo na spletu. Program obsega 6 srečanj za osnovnošolce ter posebno srečanje namenjeno staršem otrok. Staršem bomo predstavili predloge, kako v družini vzpostaviti okolje za varno in uravnoteženo uporabo ekranov. Program je trenutno v fazi testiranja, čemur bo sledila evalvacija in dopolnitve oz. popravki programa.

Cilj, ki smo si ga zadali na društvu je, da bodo vsebine programa predstavljene kar se da širokemu krogu osnovnošolcev. Ker je nemogoče obiskati vse šole v Sloveniji, zlasti v 6 srečanjih, bi radi izobrazili pedagoške delavce, ki bodo na svojih šolah izvajali program.

V drugi fazi (v začetku leta 2019) bo tako potekalo izobraževanje pedagoških delavcev, mladinskih delavcev, predstavnikov nevladnih organizacij in drugih zainteresiranih, ki bodo nato sami program izvajali na šolah.

Med kemičnimi zasvojenostmi bomo naslovili problem tveganega pitja alkohola za nastanek in razvoj bolezni srca in ožilja. Z namenom zmanjševanja razlik v dostopnosti do zdravstvenih storitev med manjšimi in večjimi kraji pa bomo po modelu »S srčkom BimBamom do zdravja«, izvajali Dneve zdravja v manjših in odročnih naseljih po Sloveniji.

V povezavi s partnerji na projektu

delujemo enotno na področju zagovorništva. Skupaj oblikujemo predloge za izboljšanje politike na naštetih področjih, preko medijskih kampanj osveščamo javnost in politične odločevalce o perečih problemih in podajmo predloge rešitev.

Več vsebine na spletni strani Preklopi na resničnost.