Osnovni podatki o projektu

Trajanje projekta: januar 2017 – november 2019logotip MZ

Sofinancer: Ministrstvo za zdravje RS.

Partnerji na projektu (področje zagovorništva): Inštitut za raziskave in razvoj UTRIP, Mladinska zveza Brez izgovora, Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo.

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije (akronim: Društvo za srce) od januarja 2017 vodi projekt »Recimo NE odvisnosti«, ki naslavlja dejavnike tveganja za razvoj kemičnih in ne-kemičnih zasvojenosti, te so alkohol, tobak in tobačni izdelki in prepovedane droge. Velik poudarek namenja prekomerni uporabi ekranov, ki ob določenih pogojih, lahko vodi v zasvojenost.

Prekomerna uporaba ekranov

Številni strokovnjaki (psihologi, psihoterapevti idr.) opozarjajo, da v zadnjih letih narašča povpraševanje po zdravljenju vedenjskih zasvojenosti, med katere sodi tudi zasvojenost z ekrani (angl. screen addiction). Med pomembne dejavnike tveganja za razvoj zasvojenosti z ekrani so, kot pri razvoju kemičnih zasvojenosti, čustvene stiske, ki jih mladi ne znajo, ali ne zmorejo rešiti. Namesto iskanja pomoči in namesto aktivnega iskanja rešitev za čustvene stiske, se velikokrat zatekajo oz. bežijo v virtualen svet, znotraj katerega iščejo samopotrditev, tolažbo, občutek sprejemanja ipd., zato mladi želijo v takšnem svetu ostati čim dlje, kar lahko vodi v razvoj zasvojenosti. Poznamo splošno zasvojenost s spletom, zasvojenost s spletnimi igrami na srečo, zasvojenost s socialnimi omrežji, zasvojenost z igrami, zasvojenost s spletno pornografijo idr. Mladi, ki so razvili takšne zasvojenosti, potrebujejo strokovno pomoč.

Četudi se ne razvije zasvojenost od npr. določenih spletnih vsebin, pa tudi prekomerna in brezciljna uporaba ekranov prinašata negativne fiziološke in psihološke posledice za posameznika. Negativni fiziološki učinki prekomerne uporabe ekranov so povezani s sedečim načinom življenja, ki ga uporaba tehnologije z ekrani seveda povečuje. Sedeč način življenja pa povzroča mnoge zdravstvene težave in kronične nenalezljive bolezni, kot sta npr. prekomerna telesna teža in debelost. Prekomerna telesna teža in debelost sta le vrh ledene gore, saj povečata tveganje za nastanek bolezni srca in ožilja, sladkorne bolezni tipa 2, osteoporoze.

Društvo za srce je s socialnim pedagogom Sašom Kroneggerjem razvilo preventivni program za odgovorno vedenje na spletu, tako z vidika količine uporabe, kot tudi varnosti sebe in drugih. Program je namenjen učencem 7. in 8. razreda osnovne šole in njihovim staršem. Spoznanja bodo podana skozi interaktivne delavnice, ki razvijajo kritično pismenost in kreativno razmišljanje. Poseben poudarek bo namenjen vsebinam, s katerimi se mladi srečujejo na spletu. Program obsega 6 srečanj za osnovnošolce ter posebno srečanje namenjeno staršem otrok. Staršem bomo predstavili predloge, kako v družini vzpostaviti okolje za varno in uravnoteženo uporabo ekranov. Program je trenutno v fazi testiranja, čemur bo sledila evalvacija in dopolnitve oz. popravki programa.

Cilj, ki smo si ga zadali na društvu je, da bodo vsebine programa predstavljene kar se da širokemu krogu osnovnošolcev. Ker je nemogoče obiskati vse šole v Sloveniji, zlasti v 6 srečanjih, bi radi izobrazili pedagoške delavce, ki bodo na svojih šolah izvajali program.

V drugi fazi (v začetku leta 2019) bo tako potekalo izobraževanje pedagoških delavcev, mladinskih delavcev, predstavnikov nevladnih organizacij in drugih zainteresiranih, ki bodo nato sami program izvajali na šolah.

Med kemičnimi zasvojenostmi bomo naslovili problem tveganega pitja alkohola za nastanek in razvoj bolezni srca in ožilja. Z namenom zmanjševanja razlik v dostopnosti do zdravstvenih storitev med manjšimi in večjimi kraji pa bomo po modelu »S srčkom BimBamom do zdravja«, izvajali Dneve zdravja v manjših in odročnih naseljih po Sloveniji.

V povezavi s še tremi močnimi mrežami za zdravje v Slovenij:

delujemo enotno na področju zagovorništva. Skupaj oblikujemo predloge za izboljšanje politike na naštetih področjih, preko medijskih kampanj osveščamo javnost in politične odločevalce o perečih problemih in podajmo predloge rešitev.

Več vsebine na spletni strani Teden brez ekranov.

Video prispevka na temo zasvojenosti z ekrani

Vabljeni k ogledu predavanj strokovnega srečanja z naslovom: Kako digitalne tehnologije spreminjajo življenja in sanje naših otrok.

Prisluhnite pogovorni oddaji s strokovno sodelavko Darijo Cvetko o pobudi “Teden brez ekranov”, ki je del širše akcije na področju preventive prekomerne uporabe ekranov. Pogovor je potekal z novinarko Natašo Kuhar v oddaji Ropotarnica, na RTV Slovenija – Radio Maribor.

Prisluhnite pogovorni oddaji s socialnim pedagogom Sašom Kroneggerjem o prekomerni uporabi ekranov. Pogovor je potekal na Radio Sraka Novo Mesto.

O pobudi Teden brez zaslonov preberite tukaj.

.

– Program za šole ODKLOP – Preventivni program za uravnoteženo in odgovorno uporabo digitalnih tehnologij

.

– Program usposabljanja učiteljev za vodenje Programa ODKLOP

.

.

Več informacij o projektu:

mag. Nataša Jan, direktorica društva in vodja projekta
telefon: 01 234 75 51
e-pošta: [email protected]

Darija Cvetko, strokovna sodelavka na projektu
GSM: 040 476 861
e-pošta: [email protected]