Mladi obračamo svet in ga usmerjamo po poti ohranjanja zdravja

Društvo za zdravje srca in ožilja je na osnovni šoli Sostro pripravilo zaključno prireditev projekta Mladi obračamo svet. Projekt je v letu 2022 potekal že deseto leto in je namenjen prvi triade ljubljanskih osnovnih šol, otrokom, učiteljem in staršem/skrbnikom. Osnovni cilj projekta je mlade učiti živeti zdravo in aktivno, jih usposobiti za »ambasadorje« zdravega življenjskega sloga v družini, med prijatelji in znanci, povsod, kamor jih zanese pot.

Po poti, ki vodi do zdravega srca!

Preventivnih programov, ki skrbijo za zdravje otrok in mladostnikov je malo, v primerjavi s številnimi programi, ki so jih deležni starejši (centri za krepitev zdravja, različne oblike spodbujanja zdravega načina življenja pri starejših). Prav pri mladih pa je skrb za zdrav način življenja odločilnega pomena, da do škode na zdravju pri njih in v odrasli dobi sploh ne pride. Privzgojene navade ostanejo, naj bodo že v otroštvu zdrave, kasneje jih je težko spreminjati na bolje. Zaradi tega je projekt Mladi obračamo svet tako dragocen in je Društvo za zdravje srca in ožilja hvaležno Mestni občini Ljubljana za sofinanciranje, ki je to dejavnost omogočila.

Tudi v letu 2022 je Društvo za srce v aktivnosti programa vključilo vse otroke ljubljanskih osnovnih šol, prva triada, ki so prejeli novo publikacijo Srček Bimbam. Vsako leto je sveža, z novimi vsebinami o zdravju. Omogoča tudi izvedbo natečaja za spodbujanje aktivnosti in razmišljanja otrok na temo vsebine – odraža se v njihovih izdelkih ali reševanju nalog, ki jim jih da Srček Bimbam in jih šole vsako jesen pošljejo na društvo. Lani smo prejeli izdelke 31 ljubljanskih šol, 2328 učencev, ki so sodelovali v natečaju, pomagalo pa jim je 154 mentoric/jev. Vsi so prejeli priznanja, sodelujoče šole pa nogometne žoge, ki jih je podarila Nogometna zveza Slovenije.

Na željo šol izvedemo delavnice o zdravem življenjskem slogu – leta 2022 smo jih izvedli več kot 50.

Zaključna prireditev je vsako leto na drugi ljubljanski osnovni šoli, za leto 2022 je bila na OŠ Sostro. Udeležence prireditve so pozdravili: ravnateljica OŠ Sostro Mojca Pajnič Kirn, podžupan Mestne občine Ljubljana Boštjan Koritnik in podpredsednik Društva za zdravje srca in ožilja Franc Zalar. Pevci OŠ Sostro so zapeli nekaj pesmi, mladi harmonikarji Ana, Blaž in Maj pa so popestrili dogajanje. Vlogo srčka Bimbam je odlično odigral devetošolec Bor.  Ribič Pepe je s svojim programom udeležence spodbudil, da so plesali, peli in se zabavali.

Skrb za zdravo srce v otroštvu zagotavlja lepše, zadovoljno življenje v odrasli dobi in vodi tudi v srečno in zdravo starost.

Besedilo: Nataša Jan; foto: Gregor Zupančič

Informacije o projektu in gradiva so na ogled na tej spletni strani društva: https://zasrce.si/projekti/mladi-obracamo-svet/

Utrinki z zaključne prireditve: Ribič Pepe je plesal, pel, risal in zganjal vragolije s srčkom Bimbabom
Prireditve se je udeležil podžupan Mestne občine Ljubljana Boštjan Koritnik