Telo in digitalno: Odziv naših misli in telesa na izpostavljenost zaslonskim napravam in zaslonskim vsebinam

Piše: Anja Draksler, univ. dipl. psih.

Namen delavnice Telo in digitalno je raziskovanje povezave med telesnim in digitalnim, dvema na prvi pogled ločenima svetovoma, ki pa sta s porastom zaslonske tehnologije povezana bolj kot kdaj koli prej.

Svet družbenih omrežij nam prikazuje zaželeno in to, kar naj bi splošno veljalo za lepo. Ta velikokrat vsiljen koncept lepote vpliva na naše dojemanje in predstavo o tem, kakšni bi naj bili. Lepote ne moremo enoznačno opisati, kljub temu da nam mediji in družbena omrežja poskušajo dokazati nasprotno. Vsi vidimo enako podobo, vendar je ne doživljamo enako, saj se nanjo odzovemo glede na svoje lastne predstave in izkušnje. Pomembno je mladim ponuditi kritičen pogled na vsebine, katerim smo dnevno izpostavljeni ter zavedanje, da se čar lepote skriva v raznolikosti nas in sveta, ki nas obdaja.

Ko mlade na delavnicah vprašamo o lepoti, so odgovori v določeni meri enaki. Globlje kot raziskujemo, ugotovimo, da se v očeh vsakega posameznika lepota odraža na drugačen način. Odnos do lepote je ena ključnih tem, ki vpliva na doživljanje mladih.

Zahvaljujoč tehnologiji mladi vedno hitreje in lažje dostopajo do informacij, katerim niso dozoreli. V skladu z njimi oblikujejo predstave o sebi in drugih. Kadar so določene značilnosti prikazane kot bolj zaželene, se lahko predstava posameznika o svetu hitro izkrivi. Mediji namreč prikazujejo ideal lepote v skladu s trendi, ki se nenehno spreminjajo. Mladi dobro poznajo najnovejše trende in ideale, jim sledijo in jih želijo doseči. Spodbudno je, da se vsaj do določene mere zavedajo, da so lahko trendi škodljivi, saj navidezno popolne podobe pri posameznikih z nižjo samopodobo hitro povzročijo duševne stiske in vodijo v škodljiva vedenja (motnje hranjenja, ekstremne diete, estetske operacije ipd.). 

Mladi znajo opisati podobo “idealnih” posameznikov: vitka in zagorela telesa, izklesane mišice, močna ličila.

Četudi se zavedajo, da so prikazane fotografije velikokrat rezultat lepotnih operacij, uporabe fotografskih filtrov in popravkov, mnogi zaradi podob na družbenih omrežjih, občutijo stisko, saj opažajo večjo sprejetost in priljubljenost posameznikov, ki so v skladu z lepotnimi standardi. Kljub temu, da jim zaželene in idealne značilnosti niso zmeraj všečne, mnogokrat prevlada želja po ugajanju. 

Cilj delavnice je gojiti razmišljanje, da so lahko zdrava in lepa telesa različnih oblik in velikosti ter da je vsem zahtevam in spremembam trendov, ki se dogajajo, zelo težko, oziroma nemogoče ugoditi.

Ne le da naši možgani ustvarijo psihološki odziv na prikazane vsebine na zaslonih, tudi naše telo se negativno odzove na prekomerno izpostavljenost zaslonom. Spoznanju koliko pozitivnega je digitalni svet prinesel za človeštvo, se pridružujejo škodljive posledice in pasti, ki jih prinaša preživljanje časa v družbi elektronskih naprav. Pa se jih mladi zavedajo? 

Odzivi mladih na delavnicah kažejo, da kljub ugodju, ki jih nudijo naprave, zaznavajo mnoge negativne plati. Pri tem je zelo pomembno, kakšen odnos do naprav imajo starši, saj so prav oni tisti, ki najbolj učinkovito omejijo uporabo.

Spodbudno je, da mladi poznajo posledice, ki jih lahko prinese prekomerna uporaba naprav, kot so boleče oči, vrat, mišice, razdražljivost, slab ritem spanja, zasvojenost. Vedo za bolj kakovostne načine preživljanja prostega časa, vendar jih ugodje in navidezna preprostost, ki jim ga nudi digitalni svet, pogosto premagata.

To spoznanje je zaskrbljujoče, saj je vedno večji del našega, tako osebnega kot poslovnega, življenja povezan z uporabo digitalno tehnologijo in ne kaže, da se bo ta trend v kratkem spremenil.

O izvajalki: Anja Draksler je psihologinja, trenutno zaposlena na osnovni šoli, kjer učencem pomaga pri premagovanju učnih težav. Izkušnje ima predvsem pri delu z otroki in mladimi. Od leta 2016 je sodelovala pri izvedbi in soustvarjanju različnih delavnic s psihološko tematiko. V okviru preventivnega programa ODKLOP je izvedla več kot 90 ur delavnic na temo zdrave rabe zaslonov, kamor poskuša prenesti tudi svoje izkušnje iz področja marketinga in družbenih omrežij.

Preberite še: