Ponudba delavnic programa Odklop za šole

Spoštovani ravnatelji, učitelji in drugi pedagoški delavci šol,

za mlade digitalni oz. »online« svet ni ločen od »offline« sveta, niti ni njegov podaljšek, ampak je z realnim svetom združen v eno. Če jih učimo, kako krmariti skozi realni svet, potem je prav, da jih naučimo, kako upravljati z digitalnim na način, da zanje ne bo imel škodljivih posledic na telesno in duševno zdravje.

Na Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije vodimo preventivni program delavnic ODKLOP, katerega namen je uravnotežena, varna in odgovorna uporaba zaslonov – na kratko: zdrava uporaba. Delavnice so namenjene učencem druge in tretje triade osnovnih šol.

Na Društvu želimo z delavnicami na tematiko »digitalnega« pri otrocih in mladih pogledati celostno, zato smo delavnice zastavili kot kontinuiran proces, ki ga sestavlja uvodna delavnica in 6 tematskih delavnic. Program vključuje tudi predavanje za starše, saj je sodelovanje znotraj družine ključno za zdrav odnos do zaslonov.

Raziskave na področju preventive vedno znova dokazujejo, da le s kontinuiranim naslavljanjem določene problematike učinkoviteje dosežemo spremembe v vedenju. Tudi z vidika kakovosti izvajanja se nam zdi pomembno, da gre vsak razred skozi celoten program, ne zgolj čez posamezne teme. V kolikor pa bi želeli, da izvedemo zgolj posamezne delavnice oz. teme, je možno tudi to.

Vsaka od delavnic traja eno šolsko uro. Na željo šole lahko posamezen sklop razširimo na dve šolski uri. Delavnice so zasnovane izkustveno in so najbolj primerne za skupine do 16 otrok, zato predlagamo, da se razred razdeli na dva dela, v kolikor je to mogoče.

Tematski sklopi delavnic

  Naslov delavnice  Tematike  
1. Uvodna delavnicaPred sklopom šestih tematskih delavnic se srečamo z učenci na uvodni delavnici, na kateri se izvajalci spoznamo z učenci, vsebinsko pa je posvečena temi prekomerne uporabe zaslonov in prepoznavanju znakov zasvojenosti s spletom (v ospredje postavimo zasvojenost z družbenimi omrežji in računalniškimi igrami ter sindromu FOMO). Na tem srečanju učenci prejmejo anonimni vprašalnik, ki bo njim in nam tekom procesa služil kot spremljanje njihovih učnih napredkov.  
2. Razvoj odgovornega vedenja  Na tej delavnici se posvetimo odgovornosti in posledicam, ki jih imajo naša ravnanja v digitalnem svetu. V temi o varnosti na spletu se dotaknem teme digitalnega odtisa in informacij o sebi, ki jih mladi delijo z drugimi. Prav tako se dotaknemo teme, kakšne informacije vse delimo o sebi, ko na telefon naložimo brezplačne aplikacije. Je brezplačno res brezplačno?  
3. Kritična pismenost  Na delavnici se posvetimo kritični pismenosti, neresnicam, ki krožijo po spletu, ter načinom, kako jih preverjamo. Za nemoten potek delavnice je potrebno zagotoviti, da imajo učenci dostop do spleta. Prav tako učenci spoznajo, kje lahko preverijo, kako so naložene slike na spletu bile popravljene oz. spremenjene, kar je odličen uvod v naslednjo delavnico.  
4. Telo in digitalnoNa delavnici se posvetimo trem vidikom povezave med telesom in digitalnim svetom. Prvi je koncept lepote, ki skozi različne medijske vsebine v obliki podob teles preko zaslonov prihaja do nas. Ključna vprašanja so, kako se učenci zavedajo svojih teles, na kakšen način nas družba uči nestrpnosti do telesne raznolikosti in kako lahko zgradimo močno in pozitivno telesno podobo. Drugi vidik so psihološki in telesni odzivi telesa na izpostavljenost vsebinam na zaslonu ter na sevanje, ki prihaja iz zaslona. Tretji pa je skrb za zdravo telo med uporabo zaslonov.  
5. Čustva in digitalnoNa tej delavnici se posvetimo občutkom in čustvom tako v online kot offline svetu. Kaj se skriva za emotikoni in ali si jih sploh  pravilno razlagamo, ali res razumemo čustva drugih v spletni komunikaciji. Čas posvetimo povezovanju znotraj skupine in se naučimo aktivno poslušati.  
6. Odnosi v digitalnem svetuDelavnica je sestavljena iz dveh večjih sklopov. V prvi skozi vajo »Kdo je na drugi strani« na praktičen način pokažemo, kako težko je spoznati sogovornike, kadar smo omejeni zgolj na pisno komunikacijo. Pomembni temi sta spletni bonton in spletna etika. Drugi sklop je namenjen ozaveščanju o spletnem nasilju in ravnanju, kadar se srečamo z njim.  
7. Digitalni svet in pokliciDelavnica je namenjena praktičnemu preizkusu dela v digitalnem okolju. Za izvedbo delavnice mladi potrebujejo naprave, ki jim omogočajo snemanje in obdelavo podatkov. Učenci na delavnici krepijo delo v timu. Delavnico zaključimo s pogovorom o celotnem programu, pogledamo pa tudi, kako se je skozi program spremenil njihov odnos na določene teme.
Tematski sklopi delavnic

Predavanje za starše

Predavanje za starše je opcijsko in ga toplo priporočamo, saj starše na učinkovit način podpremo z znanjem in deljenjem izkušenj. Na predavanju za starše predstavimo podobne vsebine, ki jih obdelamo z otroki. Starši prejmejo tiskano knjižico Zasvojenost z digitalnimi vsebinami, ki ga je pripravilo naše društvo in tiskano brošuro Smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih, ki so ga pripravile NIJZ in partnerske organizacije. Gradivo bo na voljo do porabe zalog. Staršem damo tudi seznam organizacij, na katere se lahko obrnejo, če pri svojem otroku zaznajo znake zasvojenosti.

Način sodelovanja

Delavnice izvajajo izkušeni izvajalci iz pedagoške stroke. Delavnice se lahko po želji izvedejo tudi v obliki naravoslovnih, družboslovnih ali tehničnih dni. Z našo ekipo pa lahko pokrijemo tudi več sočasnih izvedb za več razredov, v kolikor bi se tako dogovorili.

Sodelovanje s šolami v imenu Društva za srce koordinira Tanja Veber, univ. dipl. soc. ped., ki je mentorica izvajalcem delavnic. Za vse dodatne informacije, pojasnila in za dogovor o sodelovanju, smo na voljo na 031 257 508 ali [email protected].   Projektna vodja programa ODKLOP je Darija Cvetko. Za vsa vprašanja v zvezi s projektom »ODKLOP – Preventivni program za zdravo uporabo zaslonov«, smo na voljo na 040 476 861 ali [email protected].  

Dodatne informacije o programu delavnic ODKLOP

Program ODKLOP poteka v sklopu projekta »ODKLOP – Preventivni program za zdravo uporabo zaslonov«, ki ga izvaja Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, sofinancira pa ga Ministrstvo za zdravje RS od leta 2017. Izvedba delavnic je brezplačna do porabe projektnih sredstev.

V upanju na sodelovanje, vas lepo pozdravljamo,
ekipa programa Odklop

Foto: StockSnap, Pixabay