Dobra skrb za zdravje že v rani mladosti je dobra naložba za prihodnost

Pod okriljem Društva za zdravje srca in ožilje študentje medicine že več let izvajamo delavnice o zdravem načinu življenja ter boleznih srca in žilja po osnovnih šolah. Delavnice Srček Bimbam, projekta Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije »Mladi obračamo svet« so prilagojene starosti otrok, z njimi pa želimo otrokom približati skrb za zdravje in zdrav življenjski slog.

Kajenje po svetu in pri nas

Škoda, ki jo povzroča tobak, ima ogromne razsežnosti: na svetu je odgovoren za več kot 8 milijonov smrti, od teh 1.2 milijona zaradi pasivnega kajenja.