Tobačna industrija

Glavni »stroj«, ki poganja uporabo tobaka, je tobačna industrija. Ta je doživela svoj razcvet ob koncu 19. stoletja in se od takrat razvila v močan globalni sistem gojenja, predelave, trženja …

Novi tobačni izdelki

Novi tobačni izdelki se od tradicionalnih razlikujejo po tem, da tobak v njih ne gori, temveč je segret ali pa elektronsko uparja tekočino.

Tobak in mladi

Skoraj polovica 17-letnikov že poskusila tobačne izdelke, skoraj petina jih uporablja vsak teden in približno 15 % vsak dan.

Kajenje po svetu in pri nas

Škoda, ki jo povzroča tobak, ima ogromne razsežnosti: na svetu je odgovoren za več kot 8 milijonov smrti, od teh 1.2 milijona zaradi pasivnega kajenja.