»Goreče sporočilo 2022« – promocija nekajenja med mladimi

Vir prispevka: NIJZ

Promocija nekajenja je pomembna javnozdravstvena aktivnost, še posebej če se izvaja med mladimi. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) spodbuja in organizira aktivnosti promocije nekajenja med mladimi s ciljem preprečevanja začetka in nadaljevanja kajenja. 

Po besedah strokovnjakinje dr. Helene Koprivnikar: edtem ko odrasli večinoma kadijo tovarniško izdelane cigarete, pa mladostniki pogosto posegajo tudi po drugih izdelkih. V Sloveniji so poleg tradicionalnih tobačnih izdelkov na prodaj tudi nekateri novejši izdelki, npr. elektronske cigarete in tobačni izdelki, v katerih tobak ne gori, ampak se segreva, tobak za žvečenje, snus, fuge…. Razlogi za to so številni, med njimi so npr. nove tehnologije, modni, zanimivejši ali netradicionalni izdelki, privlačne arome, blag dim, večja družbena sprejemljivost, promocija v različnih medijih in na družbenih omrežjih, zmotna prepričanja o varnosti in druženje ob uporabi.

Uporaba teh izdelkov je pri mladostniku povezana s posebnimi tveganji:

1. Zasvojenost:  izdelki vsebujejo nikotin, ki povzroča zasvojenost in mladi so bolj kot odrasli dovzetni za zasvojljive učinke nikotina. Pri tem je starost ob prvi uporabi ključna determinanta zasvojenosti in resnosti zasvojenosti.

2. Zvišano je tudi tveganje za začetek kajenja tobačnih izdelkov.

3. Možni so trajni škodljivi učinki na razvijajoče se možgane (na kognitivne/mislene sposobnosti, motnje v delovnem spominu, pozornosti, razpoloženju in zaznavanju  zvoka, zvečana impulzivnost, tesnobnost, višje tveganje za uporabo drugih drog.

Podatki o kajenju med mlajšo populacijo so zelo spodbudni, saj si vse več mladih zasvojenosti s tobakom ne želi. To je res dobra novica: razširjenost kajenja se je v zadnjih letih zmanjšala med mladostniki, starimi 11, 13 in 15 let.