Kajenje v zaprtih prostorih

Nikotin in druge kemične snovi iz tobačnega dima po koncu kajenja še dolgo časa ostanejo na različnih površinah, reagirajo z drugimi kemičnimi snovmi v zraku in tvorijo strupeno mešanico, ki vsebuje tudi rakotvorne snovi. Škodljive kemične snovi prodrejo globoko v različne materiale in se sproščajo v zrak.

Škodljive snovi se s časom nalagajo, ostajajo na površinah še dolgo po prenehanju kajenja (tudi 19 mesecev in več) in jih ni možno odstraniti z normalnim čiščenjem, prezračevanjem ali odpiranjem oken.

Vdihavanje, prenos preko kože ali zaužitje te mešanice predstavljajo tveganje za zdravje, še posebej za otroke, ki so tem škodljivim snovem lahko obsežneje izpostavljeni kot odrasli, saj so bolj verjetno v kontaktu z različnimi površinami ali predmeti, katerih se dotikajo in jih dajejo v usta.

Najnovejša meta-analiza kaže, da imajo osebe, ki niso nikoli kadile in so bile izpostavljene tobačnemu dimu, 1,2-krat višje obete za bolezni srca in žilja kot osebe, ki niso nikoli kadile in niso bile izpostavljene tobačnemu dimu, predhodna pa kaže na 1,2-kratno zvišanje tveganja.

Ne kadite v zaprtih prostorih, ne samo, kadar so prisotni drugi ljudje. Sploh ne kadite v zaprtih prostorih. Pravica drugih, zlasti otrok, do čistega zraka, ki ni škodljiv in ne smrdi, je večja kot vaša pravica do kajenja.

Še najboljša odločitev pa bo, če prenehate kaditi. Za pomoč prosite svojega osebnega zdravnika, ki vas bo znal usmeriti in pomagati pri opuščanju kajenja.