Strategija za zmanjševanje posledic rabe tobaka

Vir: Ministrstvo za zdravje

Dne 13. 5. 2022 je na novinarski konferenci minister za zdravje Janez Poklukar s strokovnimi sodelavci predstavil sprejeto strategijo za zmanjševanje posledic rabe tobaka za obdobje 2022- 2030.

Strategija vsebuje primere ureditev v drugih evropskih državah, nacionalni zakonodajni okvir, stanje na področju uporabe tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov v Sloveniji in predloge ukrepanja. Dolgoročna vizija strategije je, da bi do leta 2040 Slovenija postala družba brez tobaka. To pomeni, da delež prebivalcev, starih 15 let in več, ki bo uporabljal tobačne ne bo presegal 5 %. Med cilji, ki jih zastavlja do leta 2030 pa je zmanjšati delež kadilcev med prebivalci, starimi 15 let in več s 23,2 % na 15% ter zmanjšati delež dnevnih kadilcev s 17,4 % na 12%.

Minister Janez Poklukar s strokovnimi sodelavci na novinarski konferenci

Ukrepi in aktivnosti sprejete strategije so razdeljeni v naslednjih sedem sklopov

  • Zakonodaja za oblikovanje okolja, ki spodbuja nekajenje (ukrepi za boljši nadzor zakonodaje, redna nadgradnja zakonodajnih ukrepov, …)
  • Ukrepi za zmanjševanje cenovne dostopnosti tobačnih in povezanih izdelkov in zagotavljanje sredstev za programe promocije zdravja, preventive in zdravljenja (letna zviševanja obdavčitve in s tem cen tobačnih in povezanih izdelkov, zagotovitev dodatnih virov financiranja programov promocije zdravja, preventivnih programov in zdravljenja, …)
  • Preprečevanje začetka uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (preventivni programi v šolskem okolju, programi za posebej ranljive skupine otrok in mladostnikov, usposabljanje zdravstvenih in šolskih delavcev, …)
  • Spodbujanje opuščanja kajenja in opuščanja uporabe povezanih izdelkov (priprava nacionalnih smernic za opuščanje kajenja, usposabljanje zdravstvenih delavcev za pomoč pri opuščanju, razvoj digitalnih aplikacij za opuščanje, …)
  • Zaščita pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu (splošna prepoved kajenja v vozilih, ukinitev kadilnic, ozaveščanje o škodljivosti izpostavljenosti tobačnemu dimu, …)
  • Spremljanje področja (raziskave področja)
  • Drugi ukrepi (ukrepi za zmanjšanje onesnaženosti z odpadki tobačnih in povezanih izdelkov, …)

Financiranje aktivnosti in ukrepov strategije bo zagotovljeno iz sredstev državnega proračuna, sredstev iz virov Evropske unije, sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in iz proračunov lokalnih skupnosti.

Več na spletni strani gov.si.