Kajenje po svetu in pri nas

Tobak velja za eno najpomembnejših groženj zdravju na svetu. Temu botruje več faktorjev. Uporaba tobaka je zelo razširjena – ocenjeno je, da na svetu kadi 1.3 milijarde ljudi –, hkrati pa tudi zelo škodljiva, saj negativno vpliva na tako rekoč vsak organ v človeškem telesu in povzroča vrsto bolezni: zasvojenost, srčno-žilne bolezni, različne vrste raka, bolezni dihal in mnogo drugih.

Škoda, ki jo povzroča tobak, ima ogromne razsežnosti: na svetu je odgovoren za več kot 8 milijonov smrti, od teh 1.2 milijona zaradi pasivnega kajenja. Poleg grožnje za življenje predstavlja veliko breme za svetovno gospodarstvo, kar je posledica stroškov zdravljenja in zmanjšanja produktivnosti zaradi prezgodnje smrti ali invalidnosti. Na svetovni ravni je to breme ocenjeno na 1.4 bilijona ameriških dolarjev na leto, kar znaša kar 1.8 svetovnega BDP-ja. Ob tem je pomembno opomniti, da gre za povsem preprečljiv dejavnik tveganja za zdravje.

Tobak predstavlja veliko škodo za zdravje tudi v Sloveniji. Pri nas kadi 24 % ljudi, starejših od 15 let. V Sloveniji naj bi za posledicami tobaka umrlo približno 3600 ljudi na leto, poročana ekonomska škoda pa je bila leta 2015 na letni ravni približno 1.8 milijarde evrov.

Piše: Andrej M. Vujkovac, Inštitut za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj (IMZTR)


Uporabljeni viri:

Nacionalni inštitut za javno zdravje. (2015). Slovenija brez tobaka – kdaj?

World Health Organization. (2020, May 29). The secret’s out: the tobacco industry targets a new generation. https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/pages/news/news/2020/5/the-secrets-out-the-tobacco-industry-targets-a-new-generation

Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije. (2020). Kajenje in tobak | GOV.SI. Portal GOV.SI. https://www.gov.si/teme/kajenje-in-tobak/

World Health Organization. (2019). WHO Report on the Global Tobacco Epidemic.