Razvoj odgovornega vedenja in digitalno: Skupno iskanje ravnotežja

Piše Nina Beja, mladinska delavka

Svet digitalnih tehnologij nam lahko ponudi lažen občutek varnosti, zaupnosti in anonimnosti ter s tem navidezno dovoljuje dejanja in vedenja, ki jih v vsakodnevnem življenju v fizičnem stiku z drugimi morda ne bi udejanjili. Varnost, zaupnost, spletni bonton, uravnotežena uporaba zaslonov in zasvojenosti so glavne tematike, ki jih z učenci nagovarjamo na prvi od delavnic v ciklu.  

Na delavnicah opažamo, da učenci poznajo termin »odgovorno vedenje«, vendar ga težje povezujejo z njihovo uporabo digitalnih tehnologij in prisotnostjo na spletnih omrežjih. Največkrat ga povezujejo s skrbjo za mlajše sorojence ter za sprejemanje posledic, ki jih ima njihovo ravnanje in vedenje. Prepoznajo, da so lahko zlonamerne besede in dejanja na spletu enako obremenjujoča za osebo na drugi strani zaslona, kot če bi to izrekli osebi v živo. 

Učenci zadnje triade verjamejo, da znajo sami preceniti, kaj je za njih varno oz. nevarno na spletu in se upirajo starševskemu nadzoru na telefonu, mnogi med njimi ga znajo tudi sami deaktivirati.

Znotraj razredov se med učenci opazi različen nivo poznavanja delovanja raznih digitalnih tehnologij in aplikacij. Opažamo, da so mnogi zelo zaupljivi in si (velikokrat zmotno) predstavljajo, da dobro poznajo njihovo delovanje, na primer da se njihovi podatki in zaupne informacije ne morejo deliti brez njihove vednosti.

V večini se zavedajo koliko svojega prostega časa namenijo telefonu, televiziji, igram na računalniku in igralnih konzolah, vendar ocenjujejo, da je njihova uporaba zmerna in da nima vpliva na njihovo kakovost spanca, zbranost pri pouku ali na medosebne odnose. Izvajalci jih ob tem usmerjamo v razmišljanje, ali čas, ki ga preživijo na zaslonih presega priporočila pediatrov in z njimi raziskujemo druge alternative preživljanja prostega časa. 

Večkrat omenijo tudi zasvojenost z digitalnimi tehnologijami in da se bojijo, da bi jih le-te tako prevzele, da bi jih zasvojile. Včasih podelijo tudi kakšno svojo ali prijateljevo prigodo, v kateri se tako zelo razburijo med igranjem iger, da v afektu poškodujejo sebe ali predmete, ki so v bližini (telefon, stol, igralna konzola, tipkovnica) in takšnemu vedenju je potrebno posvetiti pozornost.

Učenci povedo, da uporabljajo različna družbena omrežja. Mnogi so si ustvarili uporabniški račun z lažnim datumom in letnico rojstva, ker so bili še premladi, da bi lahko uporabili resnične podatke. Ob tem ne prepoznajo dejstva, da je to kaznivo in zavajajoče, predvsem pa neodgovorno ravnanje na spletu. Pri tem pa od učencev pogosto izvemo tudi to, da njihovi starši soglašajo z uporabo aplikacij za katere so njihovi otroci zakonsko gledano še premladi. 

V takšnih trenutkih se nam zdi še posebej pomembno, da bi preko šole lahko pogosteje prihajali tudi v stik s starši in pomembne poudarke odgovornega vedenja na spletu podelili tudi z njimi. 

Na delavnicah raziskujemo, zakaj je pomemben starševski nadzor na mobilnih telefonih. Nekateri učenci druge triade še zaupajo staršem, da jih ti vodijo v digitalni svet in sprejmejo, da je funkcija starševskega nadzora namenjena njihovi varnosti. Med učenci zadnje triade pa bi se le redki strinjali s tem. Zase verjamejo, da znajo sami preceniti, kaj je za njih varno oz. nevarno na spletu in se upirajo starševskemu nadzoru na telefonu, mnogi med njimi ga znajo tudi sami deaktivirati.

Zdi se nam zaskrbljujoče, da že učenci druge triade povedo, da so prejeli na svoje mobilne telefone slike ali drugo vsebino, za katero so ocenili, da je neprimerna. Pri tem pa opažamo, da še nimajo uvida, da je neodgovorno in v nekaterih primerih kaznivo, da so takšno vsebino delili naprej z drugimi. Na delavnici z njimi razjasnimo, zakaj je takšno vedenje škodljivo zanje in njihove vrstnike. Veseli nas kadar učenci ob koncu delavnice izrazijo večje zavedanje o odgovornem ravnanju na spletu in se zavežejo k varnejši uporabi digitalnih tehnologij.

O izvajalki: Nina Beja je po izobrazbi univ. dipl. inž. živ. tehnol., od leta 2016 pa je aktivno vključena v mladinski sektor kot mladinska delavka in trenerka v neformalnem izobraževanju z večletnimi izkušnjami dela z otroki in mladostniki. Trenutno je prostovoljka v Kriznem centru za otroke in mladostnike v Mariboru. 

Preberite še: