Delavnice ODKLOP na osnovnih šolah: Kaj počnemo v praksi in kaj pri tem opažamo

Piše Tanja Veber, univ. dipl. socialna pedagoginja, mladinska delavka

V okviru programa »ODKLOP – Preventivni program za zdravo uporabo zaslonov« od jeseni 2021 izvajamo delavnice na osnovnih šolah po priročniku Odklop. Od pričetka izvajanja pa do danes smo jih z ekipo izvajalk izvedli nekaj manj kot 400 na različnih osnovnih šolah v Mariboru in okolici (Rače, Hoče, Kungota), povabili pa so nas tudi v Trbovlje, Krško, Dobovo, Novo mesto, Ljubljano, Dornavo in še kam. 

Delavnice, ki jih izvajamo obsegajo 6 zaporednih tematskih sklopov: Razvoj odgovornega vedenja, Kritično razmišljanje, Telo in digitalno, Čustva in digitalno, odnosi v digitalnem svetu in Poklici v digitalnem svetu. Ko se s šolami dogovorimo o sodelovanju vedno priporočamo, da si šole izberejo več delavnic zapored, idealno vse, saj se spremembe pri učencih v razmišljanju in vedenju zgodijo, ko se tematik dotaknemo večkrat, kontinuirano. 

Zadnji delavnici sledi tudi predavanje za starše, ki zaobjame tematike z delavnic in starše opremi s pomembnimi informacijami in smernicami na kak način lahko svoje otroke pri uporabi zaslonov podprejo doma tudi sami. 

Od leta 2021 smo do sedaj izvedli več kot 400 delavnic. Slika je simbolična. Vir slike: Canva

Kot pričajo številke, smo v naši ekipi izvajalk delavnic v preteklih letih nabrale kar nekaj izkušenj in uvidov s terena, zato smo sklenili, da bi jih želeli deliti z vsemi, ki se jih ta tematika dotika in zanima ter bi jim morda celo prinesla kakšno idejo za svoje življenje ali delo. Ta zapis je prvi v sklopu tematik o delavnicah na šolah, sledili mu bodo še ostali zapisi. Ti se bodo nanašali na vsebine in ugotovitve o posamezni delavnici in na koncu še o predavanju za starše. 

Ob pričetku izvajanja delavnic smo obiskovali predvsem učence zadnje triade, v zadnjih mesecih pa vedno več časa preživimo z učenci druge triade. Učitelji namreč poročajo, da se jim zdi pomembno in potrebno tematike varne in odgovorne uporabe zaslonov nagovarjati že mlajše učence, v obdobju ko se večinsko srečajo z uporabo (svojih) naprav, ki imajo zaslone (pametni telefoni, tablice, računalnilki).

Naša opažanja z delavnic pričajo o tem, da večina učencev četrtih razredov vsakodnevno uporablja mobilne pametne telefone, da so že prisotni na več družbenih omrežjih in da dnevno preživijo na zaslonih več časa kot je priporočeno v smernicah pediatrov. 

Nas pa ob izvajanju delavnic v četrtih in petih razredih skoraj vedno razveseli dejstvo, da so mladostniki te starosti zelo dojemljivi za nove informacije, da z veseljem podelijo svoje izkušnje, mnenja in vprašanja, ki jih imajo o temi, zato imamo občutek, da na nek način lažje »pridemo do njih« in preko izkustvenih metod neformalnega učenja predamo pomembne informacije. 

Veseli nas tudi, da smo naše delavnice preizkusili in uspešno prilagodili tudi za osnovne šole s prilagojenim programom – obiskali smo OŠ Gustava Šiliha in OŠ IV. Murska Sobota. V kratkem bomo v sodelovanju s prvo omenjeno šolo pripravili tudi verzijo priročnika za izvedbo delavnic Odklop na osnovnih šolah s prilagojenim programom, ki ga bodo lahko uporabljali učitelji in tako vsebine prenesli tudi tej ciljni populaciji. 

Za zaključek bi želela nekaj besed nameniti še naši ekipi izvajalk delavnic na šolah, ki je že od začetka v ženski postavi, kljub temu, da se je usposabljanja za izvajanje delavnic udeležilo že kar nekaj fantov. Ekipo skozi različna obdobja sestavlja okrog osem aktivnih izvajalk, večinoma študentke psihologije, sociologije ali drugih pedagoških smeri ter mladinske delavke. Vsaka od njih se je ob pričetku udeležila dvo-dnevnega usposabljanja na katerem se udeleženci na praktičen način spoznajo s tematskimi sklopi delavnic, pripadajočimi teoretičnim ozadjem iz priročnikov in preko izkustvenih metod dela izkusijo tematike skupinske dinamike, vodenja skupin ter dela z otroki in mladimi.

Usposabljanje za izvajalce delavnic po programu ODKLOP.

Z izvajalkami se srečujemo na rednih mentorskih srečanjih, ki so nam vsem podpora pri delu in vsebinski okvir za naše delo naprej. Zavedamo se, da otroci in mladi digitalni svet doživljajo na drugačen način, da ima drugo mesto v njihovih življenjih kot ga je imelo v času našega odraščanja, zato se nam zdi deljenju izkušenj in novih uvidov z delavnic med izvajalkami ključno za naše delo in ohranjanje stika z učenci. Na podlagi ugotovitev z delavnic pripravljamo tudi posodobitev osnovnega priročnika s prilagojenimi in dopolnjenimi vsebinami ter metodami dela, saj se področje digitalnega res hitro spreminja in posledično tudi trendi uporabe zaslonov pri otrocih in mladostnikih. Podrobneje boste o vsakem tematskem sklopu lahko prebrali skozi oči naših izvajalk v naslednjih prispevkih. 

Če berete ta prispevek kot učitelj ali starš in vas bo kateri od prispevkov še posebej nagovoril, lahko kontaktirate mentorico izvajalk delavnic in koordinatorico delavnic na šolah, Tanjo Veber ([email protected], 031 257 508), in se dogovorimo o možnostih sodelovanja na vaši šoli. Delavnice sofinancira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije in so za šole brezplačne. 

Za informacije o samem projektu ODKLOP, pa se obrnite na vodjo projekta, Darijo Cvetko ([email protected])

Projekt ODKLOP sofinancira Ministrstvo za zdravje, delavnice so za učence osnovnih šol brezplačne do porabe sredstev.

O avtorici: Tanja Veber, univ. dipl. socialna pedagoginja, mladinska delavka, trenerka v neformalnem izobraževanju z večletnimi izkušnjami dela z mladimi, na področju duševnega zdravja, vodenja različnih skupin in individualnega dela. Njeno strokovno delo obsega tudi vključevanje oseb z migrantskim ozadjem, LGBTQIA+ osebe, dolgotrajno brezposelne, osebe s posebnimi potrebami in druge ranljive skupine. Za svoje večletno prostovoljsko udejstvovanje je na pobudo društva Center za pomoč mladim leta 2016, s strani Mladinskega sveta Slovenije, prejela naziv Prostovoljka leta.