Potekalo je prvo usposabljanje za vodje programa ODKLOP

Piše: Darija Cvetko, strokovna sodelavka na društvu

Včeraj je potekalo prvo usposabljanje za vodje programa ODKLOP. Gre za preventivni program za odgovorno in uravnoteženo uporabo digitalnih tehnologij. Udeleženci so bili z usposabljanjem zelo zadovoljni, saj bodo pridobljeno znanje lahko izkoristili tako pri poklicnem delu, kot tudi zasebnem življenju. Program je društvo razvilo s pomočjo socialnega pedagoga in mladinskega delavca Saša Kroneggerja.

Priročnik za vodje programa ODKLOP – Preventivni program za odgovorno in uravnoteženo uporabo digitalnih tehnologij

Sama sodim v generacijo, ki še vedno dokaj hitro sprejema novosti na področju digitalne tehnologije, jo pa najverjetneje ne uporabljamo več v takšnem obsegu kot generacije, ki prihajajo za nami. Prav tako nismo več tako močno vpeti v vsebine, ki so preko mobilnih telefonov in tablic dostopne mladim in iskreno, to vedno težje dohajamo. Zato se velikokrat niti ne zavedamo, kakšen je navsezadnje učinek na mlade ume, ki velikokrat sprejemajo vsebine nekritično. Ideja o oblikovanju preventivnega programa, ki bo osvetlil vse aspekte uporabe digitalne tehnologije in vsebin, do katerih preko njih dostopamo, se mi je zato zdel več kot nujen, ne samo za otroke in mladostnike, ampak tudi za starše. Zato sem vesela, da program, ki smo ga pripravili za mlade, vključuje tudi delavnico in nabor koristnih informacij za starše. Ker sem tudi sama mama, vem, da je moja odgovornost, da sem seznanjena z  vsemi učinki, ki jih imajo lahko vsebine na otroke. Pravzaprav verjamem, da je to danes odgovornost prav vsakega, ki na kakršen koli način dela ali se ukvarja z mladostniki.

Usposabljanje je potekalo v obliki delavnic.

Preventivni program ODKLOP

Program ODKLOP obravnava številna vprašanja, kot so varnost in zasebnost na spletu, spletno nasilje in bonton na spletu. Učenci se naučijo, kaj je to odgovornost, ki jih imajo njihova ravnanja, tako v digitalnem, kot fizičnem svetu. Učenci razvijajo svojo kritično pismenost in se naučijo preverjati resničnost številnih informacij, ki krožijo po spletu. Zelo pomembna področja, ki jih program naslovi, so telo, odnosi in čustva v digitalnem svetu. Učenci spoznajo, kako je podan koncept lepote skozi medijske vsebine, kakšen je odziv mladih na izpostavljenost zaslonom (tako telesni kot duševni odziv), kako v digitalnem svetu izražamo čustva ter se naučimo aktivnega poslušanja. Program zajema tudi sklop Digitalni svet in poklici in mlade uči timskega dela.

Program povezuje učenje socialnih veščin in pridobivanje praktičnih znanja s področja delovanja tehnologij, kar mladim omogoča boljše poznavanje digitalnega sveta in bolj odgovorno vedenje pri njihovi uporabi.

Ker se zavedamo, da ne moremo obiskati prava vseh razredov osnovnih šol v Sloveniji, smo se na društvu odločili, da za vodenje programa ODKLOP usposobimo učitelje, ki naštete teme lahko obravnavajo poljubno in skozi celo leto na razrednih urah.

Sašo Kronegger, avtor priročnika za vodje programov ODKLOP in izvajalec usposabljanja je povedal:

»Tehnologija je razširila naš svet in vsakodnevno vpliva na naše življenje. Med tem, ko smo pred leti še mislili, da smo mi »tukaj in zdaj«, kar se dogaja na internetu pa je »tam nekje«, danes te ločnice ni več. Svet je en sam, ima pa svoj digitalni in analogni del. In tako, kot se učimo živeti v svetu »tukaj in zdaj«, je potrebna vzgoja tudi za njegov digitalni del. Odnosi so enaki, ne glede na to skozi kateri medij se vzpostavljajo. Skozi spletne kamere in orodja za druženje (naša digitalna vrata) lahko v naše dnevne sobe vstopajo ljudje, ki jih skozi naša lesena vrata nikakor ne bi spustili. Digitalni del sveta spreminja komunikacijo z drugimi in zbuja čustva, s katerimi se včasih ne znamo soočati. Ljudje, ki služijo v digitalnem svetu, pa oblikujejo različna orodja, da pritegnejo našo pozornost in na ta način zbujajo v nas želje, ki jih prej ni bilo. Pa še ena zoprna podrobnost je: naše grehe in neprimerno vedenje so ljudje skozi čas pozabili, stroji pa si vse zapomnijo za vedno in to bo vplivalo na naše vedenje in izbire v prihodnosti.«

Sašo Kronegger, avtor in izvajalec programa ODKLOP
Avtor in izvajalec usposabljanja Sašo Kronegger.
Pisali smo, risali, se učili in pri tem tudi zabavali.

Usposabljanja so se udeležili učitelji OŠ Vič Ljubljana, OŠ Vide Pregarc in OŠ n.h. Maksa Pečarja. Udeleženci so prejeli delovno gradivo, ki vsebuje šest tematskih delavnic, s pomočjo katerih bodo svojim učencem približali aktualne vsebine, ki se navezujejo na vse radosti in pasti, ki jih ponujajo digitalne tehnologije in vsebine, do katerih preko teh dostopajo. Program ODKLOP vključuje tudi srečanje za starše.

Vsi udeleženci so bili vsi zelo zadovoljni z usposabljanjem in so mnenja, da bodo pridobljena znanja in informacije koristile ne zgolj pri poklicnem delu z učenci, temveč tudi  v zasebnem življenju.

Udeleženci prvega usposabljanja za vodje preventivnega programa ODKLOP.

.

Program usposabljanja [PDF]

.

VABILO K SODELOVANJU

Če tudi vi delate z mladimi in vas usposabljanje zanima, nam pišite na [email protected]