November – mesec preprečevanja zasvojenosti

Mesec november je mesec osveščanja in preprečevanja vseh oblik zasvojenosti. Poznamo kemične zasvojenosti, kot so zasvojenost od alkohola, tobačnih izdelkov, nedovoljeni drog in zdravil. Poleg teh pa vedno bolj v ospredje prihajajo nekemične zasvojenosti.

Eno od teh je zasvojenost s spletom in digitalnimi tehnologijami, natančneje vsebinami, do katerih dostopamo preko spleta ali neke tehnologije. Tudi naše društvo od leta 2017 preko projekta »Recimo NE odvisnosti« deluje na področju preventive zasvojenosti, ki se sprva kaže kot prekomerna uporaba. Zasvojenost pa nastopi kot naslednja faza, v kateri posameznik izgubi nadzor nad svojim početjem in so njegove misli pretežno usmerjene v to, kdaj bo lahko potešil nemir, ki nastane, kadar ni v stiku z dejavnostjo, od katere je zasvojen.

Vse oblike zasvojenosti imajo skupne simptome.

Pri zasvojenosti pride do nepravilnega delovanja nagrajevalnega kroga in centrov, ki so povezani z motivacijo in spominom, kar se kaže v posameznikovi patološki potrebi po ugodju in sprostitvi ob bodisi uživanju snovi ali izbiri določenih vedenj.

Ko govorimo o zasvojenosti s spletom ali digitalnimi tehnologijami, znaki zasvojenosti niso nič drugačni kot znaki zasvojenosti od kemične snovi. Ti so:

  • Pomembnost: dejavnost (npr. igranje video iger) postane prevladujoča v življenju zasvojenega in ima ogromen vpliv na njegovo razmišljanje, vedenje in čustva. Tudi ko zasvojeni ne izvaja dejavnosti, od katere je zasvojen, o njej intenzivno razmišlja in hrepeni ter se impulzivno udejstvuje v njej. Velikokrat zanemarja ostale aktivnosti in druga življenjska področja (šolo, službo, družbo, hobije).
  • Sprememba razpoloženja: Zasvojeni ob izvajanju aktivnosti lahko občuti izjemno lagodje, umirjenost, odklop. Hkrati pa tudi krivdo in sram.
  • Toleranca: Če hoče zasvojeni doseči enak učinek oziroma razpoloženje, mora poečati količino aktivnosti, od katere je zasvojen (npr. igranje iger dolgo v noč).
  • Umik: Ko zasvojeni ne more izvajati aktivnosti, od katere je zasvojen, nastopijo odtegnitveni simptomi: razdražljivost, nemir, jeza, tesnoba, apatičnost.
  • Konflikt: Gre za notranji konflikt zaradi izgube nadzora nad lastnim vedenjem. Zasvojeni se zaveda, da njegovo početje ni naravno, pa vendar se mu težko upre. Konflikt nastane tudi med zasvojenim in ljudmi okoli njega (npr. starši, sošolci).
  • Ponovitev: Zasvojeni ima veliko tendenco po ponovitvi predhodnih vzorcev vedenja.

Poznamo različne spletne zasvojenosti: z video igrami, spletnim nakupovanjem, spletno pornografijo, zasvojenost z družbenimi omrežji, s spletnimi igrami na srečo, splošna zasvojenost z internetom, itd.

Če pri sebi ali vašem bližnjem opazite zgornje znake, poiščite pomoč. Gre za obliko zasvojenosti, ki je ne gre podcenjevati in jo je potrebno zdraviti s pomočjo za to usposobljenega strokovnjaka.

Več na temo zasvojenosti z zasloni: https://zasrce.si/preklopi-na-resnicnost/

Preberite tudi: