Želim darovati

Transakcijski račun Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije: SI 02970-0012437214. Namen: donacija….

Cilji društva

Cilj društva je zdravstveno prosvetna in vzgojna dejavnost s področja preprečevanja bolezni srca in ožilja. Ta cilj društvo uresničuje s promocijo zdravega življenjskega sloga, ki vključuje naslednje ukrepe: uživanje varovalne prehrane nekajenje ustrezna fizična aktivnost…

Koliko nas je

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije ima preko 8000 članov. Nacionalni program Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije izvršuje 11 podružnic Društva (Ljubljana, Celje, Dolenjska in Bela krajina, Gorenjska, Škofja Loka s Selško…