Voščilo predsednice Združenja za hipertenzijo

Srčno-žilne bolezni so vodilni vzrok umrljivosti in obolevnosti tako v svetu kot pri nas. Glede na način življenja in hiter razvoj je seveda pričakovati, da se to stanje ne bo spremenilo na bolje, kvečjemu, da bodo številke še rastle.

Ko ob našem vsakdanjem delu gledamo naše bolnike, se nam velikokrat zasmilijo in se sprašujemo kaj bi lahko naredili, da bi preprečili njihovo trpljenje in bolezen. Jasno je, da bi bile posledice manjše, če bi se ljudje pravočasno zavedali bolezni, bili o njenem nastanku in poteku poučeni, se začeli pravočasno in pravilno zdraviti.

Kaj to pomeni? To pomeni, da morajo biti o zdravljenju in odkrivanju bolezni poučeni tako zdravniki in ostalo medicinsko osebje, kot tudi ljudje sami. To pomeni skupen boj proti bolezni, ki je edini lahko uspešen. To pa naprej pomeni, da morajo informacije o teh pomembnih zadevah na pravilen in strokoven način, biti predstavljene tako laikom, kot tudi medicinskemu osebju. Beseda, tako pisana kot govorjena ima veliko moč.

Krvni tlak se nam lahko tekom dneva večkrat dvigne ob različnih dogodkih ali prigodah, a če je stalno dvignjen nad 140/90 mmHg lahko pusti na telesu zelo hude posledice in povzroči možgansko kap, srčni infarkt, odpoved ledvic ali srca, pospeši nastanek demence ali poslabšanje vida. Tega se zelo zavedamo v Združenju za hipertenzijo kjer že 29 let skrbimo za izobraževanje medicinskega osebja. Seveda pa je to tako široka tematika, da sami nikakor ne moremo obvladovati slovenskega prostora. Kot radi rečemo v slogi je moč in zato radi sodelujemo s strokovnimi mediji in društvi, ki nam pomagajo pri ozaveščanju našega prebivalstva.

Revija za srce in Društvo za zdravje srca in ožilja že 30 let skrbita, da pridejo pravilne in strokovne informacije do ciljne populacije. Zato bi se želela v imenu Združenja za hipertenzijo zahvaliti za dolgoletno sodelovanje in jim čestitati ob tako lepem in častitljivem jubileju. Zavedamo se, da so v to delovanje vloženi veliki napori in veliko prostega časa, velikokrat z minimalnim ali brez finančnega nadomestila. Večkrat je samo moralno zadoščenje tisto, ki jih poplača vse napore. Kljub vsemu pa je bilo njihovo dolgoletno delovanje uspešno in je sigurno preprečilo marsikateri neljubi srčno-žilni dogodek.

Velika zahvala gre prof. dr. Alešu Blincu, dr. med., ki tako požrtvovalno ureja revijo Za srce in tako predstavlja srce njenega nastajanja. Nič manjše niso zasluge prim. Matija Cevc, dr. med., ki s sodelavci skrbi za dobro delovanje društva. Težko poimensko naštevamo vse, ki bi se jim želeli zahvaliti, zato naj rečemo le še enkrat hvala

Upam, da bodo še dolgo skrbeli za slovensko populacijo in da se bo naše medsebojno sodelovanje še okrepilo in poglobilo.

Doc. dr. Jana Brguljan Hitij, dr. med.

Predsednica Združenja za hipertenzijo;

Predstojnica KO za hipertenzijo UKC Ljubljana