Kaj je zdrava prehrana?

Starši in skrbniki, spodbujajmo otroke h gibanju na prostem in poskrbimo, da oblikujejo zdrave prehranjevalne navade. Te se pričnejo z vašim dobrim zgledom; od nakupa zdravju prijaznejših živil, do priprave uravnoteženih rednih obrokov skozi dan.

Poznate aplikacijo Veš kaj ješ?

Praktična aplikacija, ki potrošniku pomaga razumeti hranilno sestavo živil. S skeniranjem črtne kode na dnu plakata snemi aplikacijo, bodi pa pozoren tudi na simbol za varovalno živilo.

Škodljivi miti o (pre)hrani

Med ljudmi krožijo številni miti, ki nimajo prav nobene verodostojne podlage. Izbrani so trije zanimivi miti, ki so pogosti tudi med srčno-žilnimi bolniki. Čeprav se smrtnost zaradi teh bolezni v zadnjih 30 letih zmanjšuje se število srčno-žilnih bolnikov povečuje – predvsem na račun staranja prebivalstva. Zato je pomembno zavedanje, da ni nikoli prepozno, da s spremembo prehrane in življenjskega sloga prispevamo k izboljšanju svojega zdravja.

Srček varovalnega živila kmalu tudi v aplikaciji VešKajJeš

Simbol »Varuje zdravje« v obliki srčka je bil v preteklosti številnim potrošnikom vodilo pri nakupovanju živil, na kar kažejo rezultati raziskave na velikem vzorcu slovenskih potrošnikov. To je bilo izhodišče za začetek vzpostavljanja nacionalne sheme varovalnega živila.