Poznate aplikacijo Veš kaj ješ?

Mobilna aplikacija Veš kaj ješ je hiter in preprost pomočnik pri izbiri živil z ugodnejšo hranilno sestavo.

Zakonodaja že nekaj let opredeljuje obvezno označevanje predpakiranih živil tudi s hranilno vrednostjo, a odzivi potrošnikov dokazujejo, da mnogi teh informacij ne uporabljajo, ker jih preprosto ne razumejo, nimajo časa za primerjavo ali pa jih niti ne opazijo.

Aplikacija VešKajJeš je povezana z obsežno podatkovno bazo, ki vsebuje informacije o sestavi predpakiranih živil. Potrošnik lahko bodisi v trgovini ali doma s kamero pametnega telefona fotografira črtno kodo živila, aplikacija pa mu v hipu prikaže ključne informacije o njegovi hranilni sestavi, pojasnjene v barvah prehranskega semaforja. Če živila v bazi še ni, pa predlaga dopolnitev baze. 

S skeniranjem črtne kode na dnu plakata snemi aplikacijo, bodi pa pozoren tudi na simbol za varovalno živilo.