Ni vseeno, kaj pristane na vašem krožniku – Izbirajte preudarno, tudi s pomočjo »srčka« v aplikaciji VešKajJeš

Pred leti uvedeno obvezno označevanje predpakiranih (procesiranih) živil s podatki o hranilni vrednosti potrošnikom resda omogoča dostop do informacij o hranilni sestavi živil, a izkušnje kažejo, da jih potrošniki zaradi zapletenosti ter pomanjkanja znanja in časa pogosto ne preverjajo. Še več, lahko si jih celo napačno razlagajo.

Brezplačna mobilna aplikacija VešKajJeš je bila korak v smer lažjega razumevanja hranilne sestave živil. Z rednimi nadgradnjami, vnosom novih in novih izdelkov v bazo je že vrsto let koristen nakupovalni pomočnik. Z aktualno nadgradnjo, ko so prehranski izdelki, ki izpolnjujejo usklajena nacionalna merila za dodeljevanje simbola varovalnega živila, posebej označeni v nadgrajeni mobilni aplikaciji Veš kaj ješ, pa je potrošnikov ponujena še hitrejša in bolj preprosta izbira živil z ugodnejšim prehranskim profilom.

»Potrošniki pri izbiri živil potrebujejo pomoč, saj je ponudba živil na trgu velika, pogosto so posebej promovirana prav živila z manj ugodno prehransko sestavo. Ni dvoma, da je potrošnik pogosto pred dilemo, katerim informacijam lahko zaupa oziroma katere so sploh bistvene v množici različnih nagovorov, oznak ipd. Preproste, vedno in kjerkoli dostopne ter zaupanja vredne informacije so korak v pravo smer,« je izpostavila Jasmina Bevc Bahar z Zveze potrošnikov Slovenije in dodala: »Nacionalna shema varovalnih živil je zato zelo dobrodošla, saj lahko potrošnikom pomembno olajša izbiro zdravju koristnih živil. Čeprav dokumentacijo za uradno označevanje izdelkov na trgu še pričakujemo, je informacija o izpolnjevanju predlaganih pogojev za pridobitev znaka varovalnega živila že na voljo več kot 57.000 uporabnikom aplikacije Veš kaj ješ, ki  ima v bazi več kot 45.000 živil in pijač.«

Neuravnotežena prehrana je med najpomembnejšimi dejavniki tveganja za nastanek bolezni srca in ožilja, zato je bila v letu 2023 aplikacija nadgrajena na način, da so živila, ki ustrezajo merilom za varovalna živila, posebej označena s simbolom. S tem povezane aktivnosti potekajo v okviru projekta Do.IT (Digitalne rešitve in opolnomočenje rabe informacijskih tehnologij za spodbujanje izbire varovalnih živil in promocijo zdravja), ki ga sofinancira ministrstvo za javno upravo. Projekt vodi Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije v sodelovanju z Zvezo potrošnikov Slovenije ter Inštitutom za nutricionistiko. Projekt je v dveh letih dosegel pomembne rezultate in prav označitev izdelkov v aplikaciji VešKajJeš, ki ustrezajo merilom za varovalno živilo, je eden izmed ključnih.

»V preteklosti so se priizboru zdravju koristnejših živil kot izjemno koristni pokazali sistemi za označevanje živil, njihovo uporabo pa spodbuja tudi nacionalni program o prehrani. Primer takšnega sistema je označevanje živil s simbolom varovalnega živila (simbol ‘Varuje zdravje’), ki ga je več kot tri desetletja podeljevalo Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije. Za ta simbol sedaj ministrstvo za zdravje pripravlja potrebno dokumentacijo, da bo lahko postal nacionalni simbol, potrjen s strani Evropske komisije,« je izpostavila mag. Nataša Jan iz Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije in dodala: »V projektu smo vpeljali več digitalnih rešitev. Na Institutu Jožef Stefan so med drugim vzpostavili digitalni register varovalnih živil, ki je povezan z drugimi informacijskimi sistemi, kot je aplikacija VešKajJeš. Ta register sedaj omogoča neposredno vpisovanje podatkov v digitalni obliki s strani proizvajalcev, pred potrditvijo pa jih bo preverila pooblaščena oseba s strani Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije.« (Več o tem: Varovalna živila – Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije (zasrce.si)

Nova merila za dodeljevanje simbola varovalnega živila

V okviru nacionalne resolucije Dober Tek, Slovenija je predvidena možnost vpeljave nacionalnega znaka za živila z ugodno hranilno sestavo, katerega izhodišče je lahko obstoječ znak varovalnega živila Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije. V preteklih letih so bila v povezavi s tem nacionalno usklajena merila za nov znak, ki so zdaj uvedena tudi v mobilno aplikacijo VešKajJeš. Pričakuje se bistveno povečan obseg uporabe znaka, zato je bila nujna uvedba digitalnega registra varovalnih živil in povezava registra z drugimi informacijskimi sistemi, s čimer je potrošnikom olajšan izbor živil z ugodnejšo hranilno sestavo.

Z roko v roki tudi z umetno inteligenco

Partnerji projekta si želijo, da bi podjetja prepoznala vrednost pravočasne in transparentne komunikacije s potrošniki o novih izdelkih in o spremembah (reformulaciji) obstoječih izdelkov na trgu. Med izvajanjem projekta so namreč na Institutu Jožef Stefan (IJS) v sodelovanju s partnerji, predvsem pa z Inštitutom za nutricionistiko, razvili novo spletno orodje NutriBase, ki živilskim podjetjem omogoča samostojno urejanje podatkov o označevanju njihovih živil. Prof. dr. Igor Pravst z Inštituta za nutricionistiko: »Za delovanje mobilne aplikacije VešKajJeš in druge programe so nujni ažurni podatki o sestavi živil, ki smo jih doslej zbirali predvsem s popisi trga, nove izdelke so nam pomagali najti tudi uporabniki aplikacije VešKajJeš. Z orodjem NutriBase pa smo uvedli bistveno novost, da lahko podatke o sestavi živil sproti posodabljajo tudi živilska podjetja, ki svoje izdelke najbolje poznajo. Sistem NutriBase je brezplačno dostopen vsem nosilcem živilske dejavnosti v Sloveniji. V novem orodju podjetja dobijo le dostop do svojih živil, vpisane podatke pa morajo podkrepiti s fotografijami označbe živila. Projekt Do.IT je podprl tudi nadgradnjo digitalnih rešitev na Inštitutu za nutricionistiko, kjer smo v tesnem sodelovanju z IJS uvedli uporabo umetne inteligence v zbiranje podatkov o sestavi živil

Za učinkovito delo so ključna sodobna informacijska orodja, ki lahko bistveno olajšajo zbiranje podatkov, na primer avtomatizirano računalniško prepoznavanje simbolov na označbah živil s tehniko globokega učenja, v kateri se za t. i. učenje algoritma uporabi fotografije. Prof. dr. Barbara Koroušić Seljak z IJS je ob tem dodala, da na IJS že dalj časa razvijajo računalniško podprto metodologijo in orodja za podporo razvoju prehranske znanosti: »V današnji ‘poplavi’ podatkov je s sodobnimi orodji mogoče izluščiti pomembne informacije, ki so ključnega pomena za informiranje potrošnikov o pomenu zdravega življenjskega sloga. Novo orodje NutriBase je pomemben del vozlišča za zbiranje nacionalnih podatkov o sestavi živil, ki zagotavlja uporabnikom prijazno in varno okolje za delo z njihovimi podatki.«

Brezplačna izobraževanja po vsej Sloveniji

Novosti zaživijo šele, ko jih vsi ključni deležniki sprejmejo za svoje in začnejo uporabljati. Zato so prav vsi partnerji po Sloveniji izvedli številne delavnice o prehrani, hranilni vrednosti živil in uporabi mobilnih aplikacij (VešKajJeš), katerih se je skupaj udeležilo več kot 1000 potrošnikov in podjetij. Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije je uporabo mobilnih aplikacij, kot je VešKajJeš, predstavilo predvsem odraslim potrošnikom, pri čemer ugotavljajo: »Izkušnje so pokazale, da si tudi odrasli želijo uporabe aplikacij na mobilnih telefonih, je pa med starejšimi od 65 let pogosto prevladovalo prepričanje, da so pametni telefoni oziroma mobilne aplikacije namenjeni zahtevnejšim uporabnikom. Ta mit smo na delavnicah poskušali razbiti in večinoma so se tudi starejši odrasli odločili za namestitev aplikacije VešKajJeš. Presenečeni so bili, da je ni težko uporabljati, in veseli, da jim bo v pomoč pri nakupih v trgovini.«

Inštitut za nutricionistiko je na delavnicah izobraževal zainteresirane zaposlene v živilskih podjetjih za uporabo sistema za samostojen vnos podatkov, Zveza potrošnikov Slovenije pa je z izvedbo delavnic na osnovnih in srednjih šolah ter fakultetah nagovorila več kot 800 mladih potrošnikov. »Delavnice so ponovno potrdile, kako dojemljivi so mladi potrošniki in kako ključno je, da jih izobražujemo o zdravih izbirah, jim jih približamo, predvsem pa jih opomnimo, kako pomemben je kritičen pogled na oglasne vsebine, na vsebine, ki jih posredujejo vplivneži ipd.,« so poudarili na Zvezi potrošnikov Slovenije.

Partnerji so pripravili tudi vzorčno uro za učence in dijake, ki jo skupaj s podpornimi video vsebinami najdete na povezavi https://zasrce.si/varovalna-zivila/#gradiva-za-sole.

Projekt sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO

Mnenje avtorjev vsebine sporočila za javnost in ne predstavljajo uradnega stališča MJU.