Srček varovalnega živila kmalu tudi v aplikaciji VešKajJeš

Pestra izbira zdravju koristnih živil je za potrošnika izzziv

Neuravnotežena prehrana je med najpomembnejšimi dejavniki tveganja za nastanek bolezni srca in ožilja. A izziv je v pestrem izboru izbrati zdravju koristnejša živila, saj podjetja najbolj agresivno promovirajo predvsem tista z manj ugodno hranilno sestavo.

Pred leti uvedeno obvezno označevanje predpakiranih (procesiranih) živil s podatki o hranilni vrednosti je zagotovo korak v pravo smer, a izkušnje kažejo, da potrošniki zaradi zapletenosti in pomanjkanja znanja ter časa teh informacij pogosto ne preverjajo. Še več, lahko si jih celo napačno razlagajo. Brezplačna mobilna aplikacija VešKajJeš je bila korak v smer lažjega razumevanja hranilne sestave živil.

Prehranski semafor v aplikaciji številke iz tabele hranilne vrednosti prevede v barve semaforja, ki jih vsi poznamo. Aplikacija ima v bazi več kot 45.000 živil in pijač ter več kot 24.000 zadovoljnih uporabnikov. V prihodnje želimo potrošnikom izbiro zdravju koristnih živil še olajšati.

V ta namen bo aplikacija nadgrajena na način, da bodo živila, ki ustrezajo merilom za varovalna živila, posebej označena s simbolom. S tem povezane aktivnosti potekajo v okviru projekta Do.IT (Digitalne rešitve in opolnomočenje rabe Informacijskih Tehnologij za spodbujanje izbire varovalnih živil in promocijo zdravja), ki ga sofinancira ministrstvo za javno upravo.

Potrošniki pri izbiri živil potrebujejo pomoč, saj je ponudba živil na trgu velika, pogosto so posebej promovirana prav živila z manj ugodno prehransko sestavo.

Preproste in prepoznane informacije so korak v pravo smer

Za podporo potrošnikom pri izboru živil z ugodno prehransko sestavo so se kot izjemno koristni pokazali sistemi za profiliranje živil, katerih uporabo spodbuja tudi nacionalni program za prehrano »Dober tek, Slovenija«. V preteklosti so v nekaterih državah za označevanje živil z ugodnejšo sestavo uvedli posebne simbole in Slovenija pri tem ni izjema. Primer takšnega sistema je označevanje živil s simbolom varovalnega živila (simbol »Varuje zdravje«), ki ga je že pred tremi desetletji uvedlo Društvo za zdravje srca in ožilja. Na osnovi velikega potenciala tega znaka in usmeritev nacionalnega programa o prehrani so bila lani ob podpori ministrstva za zdravje z deležniki usklajena nova strokovna merila, ki so podlaga za vzpostavitev nacionalnega znaka varovalnega živila.

Nacionalna shema varovalnih živil je smotrna, saj lahko potrošnikom pomembno olajša izbiro zdravju koristnih živil.

Simbol »Varuje zdravje« v obliki srčka je bil v preteklosti številnim potrošnikom vodilo pri nakupovanju živil, na kar kažejo rezultati raziskave na velikem vzorcu slovenskih potrošnikov. To je bilo izhodišče za začetek vzpostavljanja nacionalne sheme varovalnega živila. Merila zanjo so že dostopna, v prihodnosti pa je predvidena tudi možnost prostovoljnega označevanja živil v tej shemi z znakom srčka. V preteklem letu je bilo v zvezi s tem izvedenih več aktivnosti, na primer posodobitev meril za rabo znaka, hkrati pa se načrtuje implementacija znaka v zakonodajo. Vse že izvedene aktivnosti so nam tudi omogočile, da nova nacionalna merila začnemo uporabljati za podporo potrošnikom pri izboru zdravju koristnejših živil tudi v mobilni aplikaciji VešKajJeš.

Inštitut za nutricionistiko, Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije ter Institut Jožef Stefan sodelujejo pri prenovi informacijskega sistema in digitalne baze s podatki o sestavi živil, kar bo že v prvih mesecih letošnjega leta Zvezi potrošnikov Slovenije omogočilo pomembno nadgradnjo mobilne aplikacije VešKajJeš. Po nadgradnji bodo z znakom srčka posebej označena živila, ki izpolnjujejo nacionalna merila za varovalna živila, hkrati bo za ta živila dostopen večji nabor podatkov o sestavi. To je odlična priložnost tudi za proizvajalce, da pri izboljševanju sestave živil sledijo vzpostavljenim nacionalnim merilom in s tem pokažejo družbeno dogovornost.