Usposabljanje za učitelje

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije je razvilo Program ODKLOP – Preventivni program za odgovorno in uravnoteženo uporabo digitalnih tehnologij med osnovnošolci.  Gre za celostno oblikovan program, ki zajema šest tematskih področij oz. šest srečanj z učenci in eno srečanje s starši.

Več o programu preberite tukaj.

Naš cilj je, da vsebine programa pridejo do čim večjega števila mladostnikov. V ta namen smo zasnovali tudi  usposabljanje za pedagoške delavce.

Gre za celodnevno usposabljanje, na katerem udeleženci prejmejo vsa potrebna znanja za vodenje preventivnega programa v svojih razredih. Program je zasnovan tako, da imajo pedagoški delavci (praviloma razredniki, ni pa nujno) svobodo pri izbiri in razporedu tem delavnic. Delavnice so interaktivne in se lahko izvajajo v času razrednih ali drugih ur, strnjeno strnjeno 6 tednov zapored, ali so razporejeni tekom celega šolskega leta.

Na usposabljanju prejmemo udeleženci delovno gradivo za vodje programa. Gre za 70 strani dolgo publikacijo ODKLOP – delovno gradivo za vodje programa, ki vsebuje teoretično ozadje vsakega poglavja, opis delavnice, razlago interaktivnih vaj in druge zanimivosti, vezane na vsebino, ki so v pomoč vodji programa in so lahko predmet pogovora z učenci.

Šole ali pozamezniki, ki jih tovrstno usposabljanje zanima, prosimo, če pišete na [email protected] s pripisom Program ODKLOP.
Za dodatne informacije pa nas lahko pokličete tudi na tel: 01 234 75 51 (Nataša Jan).

.

O programu ODKLOP

Na Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije smo že pred več kot 15 leti začeli delovati na področju preprečevanja prekomernega sedenja pred zasloni. Prekomerno sedenje povzroča mnoge zdravstvene težave, predvsem prispeva k razvoju kroničnih nenalezljivih bolezni. Preveč sedenja oziroma premalo gibanja, je namreč poleg neustrezne prehrane, vzrok za nastanek prekomerne telesne teže in debelosti.

V preteklosti smo se ukvarjali zlasti s posledicami, ki jih ima sedenje pred zasloni na telo – kot so slaba drža, vpliv na vid, spanec, premalo gibanja, debelost,  – danes pa so se tem težavam pridružile še druge negativne posledice, do katerih lahko privede uporaba digitalnih tehnologij, zlasti, če gre za prekomerno in neodgovorno uporabo. V kombinaciji z drugimi psihološkimi stiskami, ki jih mladostnik morebiti ima, lahko prekomerna uporaba vodi tudi v zasvojenost. O takšnih vedenjskih zasvojenostih vemo zelo malo, morda jih niti ne prepoznamo, ali pa jih ne jemljemo resno: »Češ, danes so vsi otroci ves čas za ekrani«. Na društvu smo zato izredno ponosni na program, ki smo ga razvili.

Nataša Jan, direktorica društva in vodja projekta

Nataša Jan, direktorica društva (foto: Anita Vošnjak)

“Sama sodim v generacijo, ki še vedno dokaj hitro sprejema novosti na področju digitalne tehnologije, jo pa najverjetneje ne uporabljamo več v takšnem obsegu kot generacije, ki prihajajo za nami. Prav tako nismo več tako močno vpeti v vsebine, ki so preko mobilnih telefonov in tablic dostopne mladim in iskreno, to vedno težje dohajamo. Zato se velikokrat niti ne zavedamo, kakšen je navsezadnje učinek na mlade ume, ki velikokrat sprejemajo vsebine nekritično. Ideja o oblikovanju preventivnega programa, ki bo osvetlil vse aspekte uporabe digitalne tehnologije in vsebin, do katerih preko njih dostopamo, se mi je zato zdel več kot nujen, ne samo za otroke in mladostnike, ampak tudi za starše. Zato sem vesela, da program, ki smo ga pripravili za mlade, vključuje tudi delavnico in nabor koristnih informacij za starše. Ker sem tudi sama mama, vem, da je moja odgovornost, da sem seznanjena z  vsemi učinki, ki jih imajo lahko vsebine na otroke. Pravzaprav verjamem, da je to danes odgovornost prav vsakega, ki na kakršen koli način dela ali se ukvarja z mladostniki.”

Darija Cvetko, strokovna sodelavka na projektu

Darija Cvetko, strokovna sodelavka na projektu

“Tehnologija je razširila naš svet in vsakodnevno vpliva na naše življenje. Med tem, ko smo pred leti še mislili, da smo mi »tukaj in zdaj«, kar se dogaja na internetu pa je »tam nekje«, danes te ločnice ni več. Svet je en sam, ima pa svoj digitalni in analogni del. In tako, kot se učimo živeti v svetu »tukaj in zdaj«, je potrebna vzgoja tudi za njegov digitalni del. Odnosi so enaki, ne glede na to skozi kateri medij se vzpostavljajo. Skozi spletne kamere in orodja za druženje (naša digitalna vrata) lahko v naše dnevne sobe vstopajo ljudje, ki jih skozi naša lesena vrata nikakor ne bi spustili.

Digitalni del sveta spreminja komunikacijo z drugimi in zbuja čustva, s katerimi se včasih ne znamo soočati. Ljudje, ki služijo v digitalnem svetu, pa oblikujejo različna orodja, da pritegnejo našo pozornost in na ta način zbujajo v nas želje, ki jih prej ni bilo. Pa še ena zoprna podrobnost je: naše grehe in neprimerno vedenje so ljudje skozi čas pozabili, stroji pa si vse zapomnijo za vedno in to bo vplivalo na naše vedenje in izbire v prihodnosti. Vse to so razlogi, zakaj je potrebno mladim ljudem ponuditi informacije in se z njimi pogovarjati o življenju v digitalnem delu sveta. V pomoč pa so nam lahko delavnice, ki nam olajšajo pot skozi takšne vsebine.”

Sašo Kronegger, socialni pedagog in mladinski delavec, svetovalec za mladostnike in njihove starše

Sašo Kronegger, avtor in izvajalec programa

.