Storilci spletnih spolnih zlorab so tudi mladoletni

Vir prispevka (povzetek): Spletno oko

Včeraj, 20.9.2022 je potekal  12. posvet s področja spletnih zlorab otrok.  Udeleženi strokovnjaki se strinjajo, da se spletne spolne zlorabe dogajajo tudi v Sloveniji, ter da so storilci tega kaznivega dejanja lahko že zelo mladi, ki posledic svojih dejanj ne premislijo in se ne zavedajo resnosti tega ravnanja. Na tem področju sta ključna preventiva in osveščanje vseh otrok in mladih o posledicah pošiljanja intimnih fotografij in videoposnetkov.

Vir slike: Shutterstock

Na posvetu so strokovnjaki osvetlili problematiko spletnih zlorab otrok z različnih zornih kotov.

 • Dr. Katja Filipčič, profesorica za kazensko pravo na ljubljanski Pravni fakulteti je predstavila slovenski model obravnave mladoletnih storilcev.
 • Nina Mezinec iz Uprave kriminalistične policije pri Generalni policijski upravi je predstavila proces novačenja otrok, da storilcu pošljejo svoje intimne fotografije ter posledice spletnih odnosov. Poudarjena je bila pomembnost preventivnega delovanja.
 • Lidija Kolonić Hočevar je v delavnici predstavila najpogostejše načine storitve kaznivega dejanja po 176. členu KZ-1 ter odprla vprašanji učinkovitosti vzgojnih ukrepov in učinkovite preventive.
 • Robert Tekavec, vodja Oddelka za mladoletniško kriminaliteto na Upravi kriminalistične policije je govoril o preiskovanju spolnih zlorab otrok preko interneta ter o specifikah obravnavanja mladoletnih osumljencev.
 • Simona Mikec, direktorica novoustanovljene Hiše za otroke in dr. Alenka Hauptman, psihologinja na Centru za socialno delo sta predstavili socialno delo z mladoletnimi osumljenci spletnih kaznivih dejanj.
 • Delo centrov za socialno delo z mladoletnimi osumljenci teh kaznivih dejanj sta predstavili Simona Mikec, direktorica novoustanovljene Hiše za otroke, in dr. Alenka Hauptman, psihologinja na Centru za socialno delo. 
 • dr. Benjamin Lesjak iz Univerze na Primorskem je predstavil vlogo šole pri ukrepanju ob incidentih spletnega spolnega nasilja in možne protokole odzivanja v teh primerih.
 • Nina Babič, svetovalna delavka iz Osnovne šole Martina Konšaka je z udeleženci delavnice raziskovala  kako pri obravnavi mladoletnih storilcev v šolah ohraniti načelo enakovrednosti odnosa in kako komunicirati s starši povzročiteljev.
 • Peter Topić, socialni delavec in strokovnjak za področje kompulzivnega seksualnega vedenja, je v delavnici za vse strokovne delavce predstavil možne motive za ogledovanje pornografskih in nasilnih vsebin in vpliv sodobnih oblik pornografije na vedenje in kazniva dejanja na tem področju.
 • Ajda Petek, sodelavka točke osveščanja o varni rabi interneta Safe.si ter raziskovalka dr. Barbara Brečko, obe iz Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani sta predstavili, kako so s pojavom spletnega spolnega nasilja povezani seksualizacija družbe, zakoreninjeni spolni stereotipi in predsodki ter vzgojna nemoč staršev.
 • Sašo Kroneggerj, socialni pedagog in mladinski delavec je predstavil dejavnike, ki podpirajo dober odnos, ki je ključen za delo tako z žrtvami kot storilci kaznivih dejanj. Z udeleženci delavnice so ob tem raziskovali možnosti za ravnanja v izzivalnih situacijah.

Preberite še: