Mladi v spletni resničnosti in program ODKLOP

MLADI V SPLETNI »RESNIČNOSTI« 

Digitalne tehnologije (pametni telefoni, tablice, računalniki, igralne konzole itd.) nam v veliki meri olajšajo življenje, delo in učenje ter nam služijo v zabavo in za razvoj kreativnosti. Zato je prav, da jih spoznamo in razvijemo spretnosti za njihovo uporabo.

Zaradi enostavne uporabe, dostopnosti in privlačnosti vsebin pa današnji mladostniki preveč svojega prostega časa preživijo za zasloni. Prekomerna uporaba zaslonov prispeva k prekomerni telesni teži in debelosti, težavam z vidom in zbranostjo, slabši kakovosti spanca in zgodnjim težavam s hrbtenico.

Spletne vsebine imajo tudi psihološki vpliv na mladostnike, saj v veliki meri krojijo njihovo razumevanje sveta, odnosov ter vplivajo na samopodobo in čustvovanje. Odrasli vemo, da vsebine, ki jih najdemo na spletu velikokrat nimajo veliko skupnega z realnostjo, mladostniki pa do teh vsebin pristopajo nekritično. Zanje so »online« vsebine velikokrat bolj resnične od dejanskega sveta (kar pomislimo na filtrirane podobe na socialnih omrežjih, video zgodbe, ki prikazujejo brezskrbno življenje, ne povejo pa nič o tem, kaj vse je potrebno, da cilje uresničimo). Pretirana uporaba ekranov lahko vodi tudi v vedenjsko zasvojenost, ki se razvije, ko spletne vsebine dobijo funkcijo reševanja težav in čustvenih stisk, ki jih mladi ne znajo in ne zmorejo rešiti.

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije je zato razvilo preventivni program za odgovorno vedenje na spletu, tako z vidika količine uporabe, kot tudi varnosti sebe in drugih. Program je namenjen učencem 7. in 8. razreda osnovne šole in njihovim staršem. Spoznanja bodo podana skozi interaktivne delavnice, ki razvijajo kritično pismenost in kreativno razmišljanje. Poseben poudarek bo namenjen vsebinam, s katerimi se mladi srečujejo na spletu. Program obsega 6 srečanj za osnovnošolce ter posebno srečanje namenjeno njihovim staršem. Staršem bomo predstavili predloge, kako v družini vzpostaviti okolje za varno in uravnoteženo uporabo zaslonov.

.

Šole, ki želite izvedbo programa v razredih, prosimo, da pišete na: [email protected] s pripisom Program ODKLOP. Za dodatne informacije lahko pokličete tudi na tel: 01 234 75 51 (Nataša Jan).

.

Program ODKLOP – Preventivni program za odgovorno in uravnoteženo uporabo digitalnih tehnologij

Program ODKLOP je del projekta »Recimo NE odvisnosti!« sofinancira Ministrstvo za zdravje RS.

logotip MZ