ODKLOP – predstavitev programa za zdravo uporabo zaslonov

Društvo za srce nadaljuje s projektom ODKLOP – Preventivni program za zdravo uporabo zaslonov, ki smo ga zastavili že v letu 2017. Projekt, ki bo v tem obdobju trajal do 2025, sofinancira Ministrstvo za zdravje in se mu ob tej priložnosti tudi iskreno zahvaljujemo.

Glavnina projekta so preventivne delavnice na področju prekomerne in nezdrave uporabe zaslonov, ki jih izvajamo v osnovnih šolah. Skozi sklop 6 srečanj – interaktivnih delavnic se trudimo čim bolj celostno in kritično nasloviti področje digitalnega med mladimi.

Program ODKLOP vključuje tudi srečanja za starše, z namenom, da se opolnomočijo na področju upravljanja z zasloni doma in s tem poskrbijo, da je uporaba zaslonov v prvi vrsti varna, časovno primerna in vsebinsko, ne zgolj zabavna, temveč tudi kakovostna.

V okviru projekta ODKLOP bodo potekala tri usposabljanja za pedagoške delavce. Le-ti se bodo usposobili za vodenje preventivnih delavnic v razredih.

Področje digitalnega se razvija z veliko hitrostjo, zlasti družbena omrežja, v katere so mladi (in tudi starejši) vpeti vsak dan, tudi po več ur na dan. S programom ODKLOP naslavljamo številne spremembe, ga posodabljamo in prilagajamo tako, da čim bolj naslavlja težave mladih, ki izhajajo iz uporabe zaslonov. V tem obdobju tako načrtujemo postavitev programa za šole s posebnim programom in prevetritev obstoječega programa. Posodobili bomo spletno stran, kjer bodo bralci lahko prebrali novice in zanimivosti na področju digitalnega, šolski delavci bodo našli informacije o usposabljanjih zase in delavnicah, ki jih naša ekipa mladih izvaja na šolah. O zdravi uporabi zaslonov bomo širšo ciljno populacijo osveščali še preko družbenih omrežjih.

Nekaj osnovnih informacij o projektu:

Nosilec projekta: Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije

Partnerji na projektu:

  • Sekcija za primarno pediatrijo, Slovensko zdravniško društvo,
  • Zavod Nora – Logout,
  • Center Gustava Šiliha Maribor,
  • Združenje za kronične nenalezljive bolezni – zKNB.

Za informacije pišite na [email protected] – Darija Cvetko, vodja projekta ODKLOP