Kako Logout.org spreminja življenja mladih z digitalnimi težavami?

Vir prispevka: Logout

Logout.org je v letu 2023 obravnaval številne mlade, ki se soočajo z različnimi težavami povezanimi z digitalnim svetom. Organizacija je postala ključno zatočišče za otroke, mladostnike in mlade odrasle, ki iščejo pomoč pri premagovanju svojih digitalnih zasvojenosti in povezanih težav tudi na področju pomoči žrtvam spletnega nasilja.

Raznolikost težav in pristopi k reševanju

V starostni skupini do 15 let je bilo obravnavanih najmanj 200 otrok. Med njimi so prevladovale težave, kot so nesoglasja glede družinskih pravil in dogovorov, ki so znašale 33 %, sledile so težave z video igrami (27 %) in splošno zasvojenostjo s spletnimi vsebinami (23 %). Prav tako je bila prisotna problematika povezana z družbenimi omrežji in rizičnimi spletnimi vedenji. Pridružene težave so vključevale ADHD (29 %), specifične učne težave kot so disleksija (20 %), Avtizem ali Aspergerjev sindrom (12 %), ter duševne zdravstvene izzive, kot so anksioznost in depresija.

V starostni skupini med 15 in 30 let je prevladovala splošna zasvojenost s spletnimi vsebinami (35 %), video igre (27 %) in težave, povezane z družinskimi pravili ter družbenimi omrežji (oba po 18 %). Med pridruženimi težavami so izstopali ADHD (23 %), depresija (18 %) in Avtizem ali Aspergerjev sindrom (16 %).

Otroke in mladostnike do 18. leta starosti v storitve pomoči organizacije, ki so brezplačne, vključijo starši, seveda pa to ne pomeni, da se delo s starši ne nadaljuje. Tudi starši so vključeni v individualne razgovore in skupinska srečanja.

Običajno so otroci, ki jih pripeljejo starši, nemotivirani, kar pa se pri večini otrok s časom spremeni in tako tudi dejansko pričnejo aktivno sodelovati v programu, ki je prilagojen njihovi starosti, na način, da se lahko dosegajo zastavljeni cilji.

Storitve in podpora

Logout.org ponuja različne oblike pomoči, od individualnih do skupinskih obravnav. Skupinske obravnave so tudi kreativno in gibalno obarvane. Ob sobotah pa vključenim otrokom omogočajo tudi igranje namiznih iger. Mladim do 18. leta nudijo tudi možnost udeležbe na poletnem taboru brez zaslonov, kar jim omogoča, da se odmaknejo od digitalnih naprav in ponovno vzpostavijo stik z naravo ter vrstniki.

Slika je simbolična. Vir: Canva

Vpliv in prihodnost

Pomoč, ki jo nudi Logout.org, ima dolgoročne pozitivne učinke na mlade, ki se lahko naučijo uravnotežiti svoje digitalno življenje z aktivnostmi v živo. To ne samo izboljšuje njihovo vsakdanje življenje, temveč jim pomaga razvijati veščine, ki so ključne za zdravo odraslo življenje. S tem, ko organizacija nadaljuje svoje poslanstvo, bo nedvomno še naprej igrala pomembno vlogo v izboljšanju življenj mladih ljudi.

Logout.org ostaja ključna opora v skupnosti, nudenje njihovih storitev pa pomembno prispeva k oblikovanju bolj zdrave in odgovorne digitalne prihodnosti za naslednje generacije. 
V kolikor pri otroku ali mladostniku ali pri sebi opazite težave, povezane z uporabo zaslonskih digitalnih naprav, lahko pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 73 76.

Preberite še: