Delavnice ODKLOP za uravnoteženo in odgovorno uporabo zaslonov

Delavnice ODKLOP – preventivni program za uravnoteženo in odgovorno uporabo zaslonov

V času ukrepov zaradi kovida je postal problem prekomerne neodgovorne uporabe zaslonov me mladimi veliko bolj izrazit. Kazati so se začele negativne posledice uporabe družbenih omrežij, marsikateri mladostnik se bori z zasvojenostjo z eno ali več vsebinami, do katerih dostopa preko zaslonov. Preventivno delo oziroma t.i. digitalna vzgoja je zato nujna. Le ta naj bi potekala znotraj družine, precej pa k preventiv lahko pripomore šola.

Društvo za srce vodi projekt »Recimo NE odvisnosti«, v okviru katerega slovenskim osnovnim šolam nudi brezplačne delavnice po programu ODKLOP. Program ODKLOP je društvo razvilo samo, avtor programa pa je socialni pedagog in mladinski delavec Sašo Kronegger, ki ima dolgoletne izkušnje svetovanja mladostnikom in njihovim staršem. S programom ODKLOP smo se izzivom »digitalnega« lotili celostno, zato so delavnice oblikovane kot kontinuiran proces, ki ga sestavlja uvodna delavnica, 6 tematskih delavnic in predavanje za starše. Raziskave na področju preventive vedno znova dokazujejo, da le s kontinuiranim naslavljanjem določene problematike učinkoviteje dosežemo spremembe v vedenju.

Od novembra lani do danes smo izvedli 280 delavnic v osnovnih šolah. Delavnice izvajajo mladi (gre za vrstniške delavnice), ki se predhodno usposobijo, tako s strokovnega vidika, kot za delo v razredih. Za usposabljanje, vodenje in mentorstvo mladih izvajalcev delavnic skrbi socialna pedagoginja Tanja Veber, ki ima prav tako dolgoletne izkušnje dela z mladimi.

“Ponosni smo, da smo, ne le razvili dober program preventive nezdrave uporabo zaslonov, ki smo ga prilagodili tudi za učence druge triade osnovne šole, ampak smo v obdobju trajanja projekta (november 2019 – november 2022), v kratkem času odprtih šol, izpeljali tolikšno število delavnic. Dejstvo, da so nas šole ponovno in ponovno vabile med svoje učence, dokazuje, da so vsebine programa potrebne in dobro zastavljene, ter da svoje delo opravljamo kakovostno,” je povedala vodja projekta Darija Cvetko.

S programom ODKLOP naslavljamo številne teme:

Naslov delavniceTeme
1. Uvodna delavnicaPred sklopom šestih tematskih delavnic se srečamo z učenci na uvodni delavnici, na kateri se izvajalci spoznamo z učenci, vsebinsko pa je posvečena temi prekomerne uporabe zaslonov in prepoznavanju znakov zasvojenosti s spletom (v ospredje postavimo zasvojenost z družbenimi omrežji in računalniškimi igrami ter sindromu FOMO). Na tem srečanju učenci prejmejo anonimni vprašalnik, ki bo njim in nam tekom procesa služil kot spremljanje njihovih učnih napredkov.  
2. Razvoj odgovornega vedenja  Na tej delavnici se posvetimo odgovornosti in posledicam, ki jih imajo naša ravnanja v digitalnem svetu. V temi o varnosti na spletu se dotaknem teme digitalnega odtisa in informacij o sebi, ki jih mladi delijo z drugimi. Prav tako se dotaknemo teme, kakšne informacije vse delimo o sebi, ko na telefon naložimo brezplačne aplikacije. Je brezplačno res brezplačno?  
3. Kritična pismenost  Na delavnici se posvetimo kritični pismenosti, neresnicam, ki krožijo po spletu, ter načinom, kako jih preverjamo. Za nemoten potek delavnice je potrebno zagotoviti, da imajo učenci dostop do spleta. Prav tako učenci spoznajo, kje lahko preverijo, kako so naložene slike na spletu bile popravljene oz. spremenjene, kar je odličen uvod v naslednjo delavnico.  
4. Telo in digitalnoNa delavnici se posvetimo trem vidikom povezave med telesom in digitalnim svetom. Prvi je koncept lepote, ki skozi različne medijske vsebine v obliki podob teles preko zaslonov prihaja do nas. Ključna vprašanja so, kako se učenci zavedajo svojih teles, na kakšen način nas družba uči nestrpnosti do telesne raznolikosti in kako lahko zgradimo močno in pozitivno telesno podobo. Drugi vidik so psihološki in telesni odzivi telesa na izpostavljenost vsebinam na zaslonu ter na sevanje, ki prihaja iz zaslona. Tretji pa je skrb za zdravo telo med uporabo zaslonov.  
5. Čustva in digitalnoNa tej delavnici se posvetimo občutkom in čustvom. Kaj se skriva za emotikoni in ali si jih sploh  pravilno razlagamo, ali res razumemo čustva drugih v spletni komunikaciji. Čas posvetimo povezovanju znotraj skupine in se naučimo aktivno poslušati.  
6. Odnosi v digitalnem svetuDelavnica je sestavljena iz dveh večjih sklopov. V prvi skozi vajo »Kdo je na drugi strani« na praktičen način pokažemo, kako težko je spoznati sogovornike, kadar smo omejeni zgolj na pisno komunikacijo. Pomembni temi sta spletni bonton in spletna etika. Drugi sklop je namenjen ozaveščanju o spletnem nasilju in ravnanju, kadar se srečamo z njim.  
7. Digitalni svet in pokliciDelavnica je namenjena praktičnemu preizkusu dela v digitalnem okolju. Za izvedbo delavnice mladi potrebujejo naprave, ki jim omogočajo snemanje in obdelavo podatkov. Učenci na delavnici krepijo delo v timu. Delavnico zaključimo s pogovorom o celotnem programu, pogledamo pa tudi, kako se je skozi program spremenil njihov odnos na določene teme.  

Šole so z našim delom zadovoljne, kar priča o tem, da se v iste razrede vedno znova vračamo.

V posebno zadovoljstvo nam je, da smo program ODKLOP prilagodili tudi za učence 2. triade osnovne šole, želimo pa program razširiti tudi na druge ranljive populacije mladostnikov.

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo Ministrstvu za zdravje, ki projekt sofinancira.


Več o vsebinah na strani Preklopi na resničnost.

Osnovne informacije o projektu.

Preberite tudi: