Čustva in digitalno: Navigacija po spletu čustev

Pišeta: Patricija Knez in Tea Lovrenčič

Ljudje smo čuteča bitja in v naši naravi je, da občutimo različna čustva (veselje, jeza, žalost, ljubosumje, sreča …). Ker so čustva zelo pomembna in precej kompleksna, je četrta delavnica posvečena čustvom. Namen delavnice je, da otroke vodimo od prepoznavanja lastnih čustev do njihovega poimenovanja in razumevanja, tako pri sebi, kot pri drugih, v živo in na spletu. 

Osnovna čustva, kot so veselje, jeza in strah, je navadno dokaj enostavno določiti. Čustva pa so lahko tudi precej kompleksna in raznolika, zato jih je včasih težko prepoznati. Pri vsakodnevnem pogovoru nam pomagajo kretnje, barva in ton glasu, mimika obraza in druge geste, ki jih sogovornika sporočata. Pri pogovoru na spletu pa tega ne moremo videti, zato je toliko težje prepoznati, kako se oseba na drugi strani počuti. Pogosto se pri izražanju čustev uporabljajo emotikoni, saj želimo z njimi na preprost in hiter način naslovniku sporočiti, kako se počutimo. Ti pa lahko v različnih situacijah in za različne ljudi pomenijo nekaj drugega. 

Vir:https://fran.si/

Emotikoni. Vir slike: Canva

V vsakodnevnih pogovorih, tako v živo kot na spletu, se nam lahko zdi, da se pogovarjamo o svojih čustvih, vendar dejansko le izmenjujemo socialno sprejemljive odgovore. To nam sicer omogoča občutek varnosti in prihrani čas, vendar nam onemogoča, da bi se zares pogovarjali in približali sočloveku. Če se želimo osebi približati, ji moramo nameniti svoj čas in odstraniti motnje, kot so telefoni in pametne ure. S tem ustvarimo medsebojno zaupanje. Posledično ustvarimo tudi varnost za iskreno izražanje sebe in svojih čustev. 

Ena od dejavnosti, ki jo izvedemo z učenci v okviru te delavnice je sporazumevalna tehnika aktivnega poslušanja, ki nam omogoča poglobljen stik z osebo. Dejavnost poteka v paru. Prvi učenec sprva pripoveduje o svojih doživetjih in čustvih, medtem ko drugi učenec pozorno posluša in ne postavlja nobenih vprašanj. Nato drugi učenec poskuša obnoviti, kar je slišal. Vlogi nato zamenjata. To je zelo učinkovita vaja, s katero pri učencih dosežemo zavedanje o pomembnosti poslušanja, hkrati pa lahko izkušnjo potem preslikajo tudi na svojo komunikacijo preko spleta.

Na delavnicah o čustvih se je opazila razlika med mlajšimi in starejšimi učenci.

Učenci druge triade lažje prepoznavajo osnovna čustva, potrebujejo pa več zabavnih in raznolikih aktivnosti in nalog v zvezi s čustvi. S pomočjo nalog in aktivnosti, ki vključujejo slike, risanje, barvanje in gibanje lažje ohranjajo pozornost. Učencem zadnje triade predstavlja kompleksna paleta čustev dodatni izziv: kaj občutijo in kako razumeti čustva drugih v že precej burnem času najstništva. Pogovorne aktivnosti so tako bolj primerna metoda. Učencem pokažemo, da se je pomembno odkrito pogovarjati o svojem počutju in čustvih.

Skozi delavnice se vidi, da se mlajši kot starejši učenci naučijo kaj novega, pri čemer je pomembno, da pogovor o čustvih in prepoznavanju teh prilagodimo njihovem razumevanju in razvoju. Dobro je, da že pri mlajših lahko poudarimo pomembnost odkritega pogovora o občutkih in čustvih, da preko tega gradimo tudi na njihovi empatiji in razumevanju drug drugega. Moramo pa seveda biti pozorni, da še posebej pri mlajših ohranimo pozornost in omogočamo lažje učenje skozi aktivno delo – risanje, pisanje, gibanje. Tako se tudi učijo izraziti občutke na različne načine. 

O izvajalkama:

Patricija Knez, dipl. Psih., je študentka zaključnega letnika podiplomskega študija psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Zanima jo tako delo z odraslimi kot z mladimi, s slednjim pa se od leta 2023 spoznava tudi skozi sodelovanje pri projektu Odklop. Njene predhodne izkušnje zajemajo še prostovoljsko delo na Oratorijih, učna pomoč otrokom iz ogroženih družin in izvajanje delavnic pri študijskih projektih.

Tea Lovrenčič je študentka razrednega pouka na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. Veseli jo delo z otroki in ljudmi, že več let kot prostovoljka in izvajalka sodeluje na raznih delavnicah in prireditvah, tudi kot vzgojiteljica na letovanjih otrok. V ekipi programa Odklop sodeluje in izvaja delavnice že od leta 2022.

Preberite še: