Smernice Evropskega združenja za kardiologijo iz leta 2021 drastično omejujejo priporočljivost statinov v primarni preventivi

Danski raziskovalci opozarjajo, da novi sistem točkovanja srčno-žilne ogroženosti SCORE 2, ki ga uvajajo Evropske smernice iz leta 2021, priporoča uporabo statinov pri zgolj 4% moških in 1% žensk, starih 40 – 69 let, iz držav z majhnim srčno-žilnim tveganjem. To pomeni, da bomo pustili brez farmakološke preventive veliko večino oseb, ki bodo kasneje razvile srčno-žilno bolezen, zaradi česar se bo pojavnost bolezni ponovno povečala. To anomalijo v priporočilih za države z majhnim tveganjem, ki je majhno prav zaradi dobre preventive, bo po mnenju strokovnjakov treba odpraviti.

(vir: JAMA Cardiol 2022; doi:10.1001/jamacardio.2022.1876)