Evropski zeleni dogovor – kmetijski vidiki Strategije »od vil do vilic« in Strategije za biotsko raznovrstnost do leta 2030

Del Evropskega zelenega dogovora, predstavljenega že decembra 2019, sta Strateija od vil do vilic za preobrazbo prehranskega sistema in Strategija za biotsko raznovrstnost do leta 2030.

Cilji strategije od vil do vilic

Cilj strategije od vil do vilic, ki je tudi ključen del evropskega načrta za okrevanje od pandemije Covid-19, je okrepiti odpornost naših družb na prihodnje pandemije in grožnje, kot so vplivi podnebnih sprememb, gozdni požari, neustrezna prehranska varnost ali izbruhi bolezni.

Strategija bo omogočila prehod k trajnostnemu sistemu pridelave EU in predelave hrane, ki bo zagotovil prehransko varnost in dostop do zdrave hrane, pridelane na zdravem planetu. Vključuje 27 konkretnih ciljev za preobrazbo prehranskega sistema, med drugim:

  • zmanjšanje uporabe in tveganja pesticidov za 50 odstotkov,
  • zmanjšanje uporabe gnojil za vsaj 20 odstotkov,
  • zmanjšanjem prodaje antimikrobikov za rejo živali in v akvakulturi za 50 odstotkov ter
  • povečanje deleža kmetijskih zemljišč za ekološko kmetovanje na 25 odstotkov.

Trajnostna pridelava hrane in boj proti goljufijam s hrano

Strategija bo prinesla tudi ukrepe za boj proti goljufijam s hrano, vključno s krepitvijo zmogljivosti za izvrševanje in preiskovanje na ravni EU, ukrepe za pomoč potrošnikom pri izbiri zdrave in trajnostne hrane in zmanjševanju količine živilskih odpadkov. Strategija bo tako prispevala k uresničevanju krožnega gospodarstva ter k vzpostavitvi trajnostne potrošnje hrane in zagotavljanju cenovno dostopne zdrave hrane za vse.

Več o strategiji.

Vir: Portal GOV.SI