Astroturfing oz. manipulacija javnega mnenja

Včeraj, dne 1. 3. 2021 je POP TV poročal o zlorabi imena njihove medijske hiše in ponarejanju anket javnega mnenja. V prispevku novinarji opozarjajo, da gre za tipičen primer astroturfinga. Gre za posebno obliko lažnih novic na spletu.

Kaj je astroturfing?

ASTROTURFING označuje ponarejen ali lažen videz podpore nekemu izdelku, politični ideji ali verskemu gibanju. Angleški termin astroturfing ni nov, nastal pa je na podlagi besedne igre, ki jo je praktično nemogoče prenesti v slovenščino. Ime je dobil po znanem ameriškem podjetju AstroTurf, ki izdeluje umetno travo, zlasti za športna igrišča.

Besedna igra je povezana s pojmom grassroot, ki označuje gibanje ljudi iz lokalnega okolja, ki poskušajo s svojim delovanjem spremeniti razmere na lokalni ali državni ravni. Gre za spontano gibanje, pri katerem odločitve ne prihajajo od zgoraj, ampak od spodaj, torej kot trava. Ker je AstroTurf znamka umetne trave, metafora v terminu astroturfing v angleščini deluje – gre za umetno ustvarjanje avtentične podpore nekemu izdelku.

Slednje se uporablja zlasti v marketingu – znani so recimo primeri velikih podjetij, ki so uporabila (ali še vedno uporabljajo) to nepošteno prakso. Pogosto pa termin srečamo tudi na področju politike, ko poskušajo politične stranke preko lažnih profilov na družbenih omrežjih manipulirati javno mnenje sebi v prid.

Pri iskanju novih poimenovanj praviloma poskušamo najti slovenska poimenovanja za angleške termine, zato omenimo, da smo v besedilih ob prevladujočih citatnih rabah našli tudi poimenovanji manipulacija javnega mnenja in ustvarjanje lažne javnosti, a se zdi, da sta preveč opisni in premalo natančni. V primeru astroturfinga gre za besedno igro v angleščini, hkrati pa se je termin v slovenščini že uveljavil v citati obliki.

(Vir: https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje/astroturfing#v)

»Nikoli ni bilo toliko medijev in drugih virov informacij in nikoli ni bilo težje priti do resnice.«

Ivan Soče, Astroturfing – ko to ni to, časnik Večer, 14.06.2020