Znak varovalnega živila na poti k spremembam

Potrošnikom je smiselno na ustrezen in prilagojen način označevanja živil pomagati prepoznati tista živila, s katerimi bo preprosto načrtoval svojo prehrano in mu bo znak varovalnega živila pomagal pri nakupu zdravju prijaznejših živil. Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije skrbi za označevanje živil s simbolom varovalnega živila (simbol ‘Varuje zdravje’), že tri desetletja.

Kako naprej z vidika pacienta

Z Zvezo organizacij pacientov in uporabnikov zdravstvenih storitev za kakovost in varnost zdravstvene obravnave, dekriminalizacijo človeških napak in uvedbo inštituta za nekrivdne odškodnine.

Znižanje trigliceridov v krvi

Za ustrezno znižanje maščob v krvi je pomemben ustrezen življenjski slog, ki mora vključevati zdrav prehranski vzorec in redno telesno dejavnost. V kolikor s tema ukrepoma ne uspemo zadostno znižati maščob v krvi, pa lahko uporabimo tudi zdravila.