Kako je nastala Mreža NVO 25×25

.

Mreža NVO 25×25 je nastala kot rezultat projekta, ki ga je na za namenom spodbujanja in opolnomočenja nevladnih organizacij, od decembra 2012 do konca maja 2014 financiralo Ministrstvo za pravosodje in javno upravo RS. Ministrstvo je preko Javnega razpisa za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga za obdobje 2012-2014 namenilo podporo nevladnim organizacijam, ki jo je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Podpora je bila namenjena spodbujanju aktivne vloge NVO pri oblikovanju in izvajanju javnih politik, krepitvi usposobljenosti NVO, zagotavljanju servisnih storitev za NVO in promociji nevladnega sektorja. Izbrani sofinancirani projekti so prispevali k preseganju nekaterih ključnih šibkosti NVO sektorja v Sloveniji.

.

.

Projekt je za uspešnejše delovanje članic mreže in druge NVO s področja zdravja oskrbel z izobraževanjem njihovih kadrov (delavnice, svetovanje), s potrebnimi informacijami ter mreženjem in povezovanjem na lokalni, nacionalni in evropski ravni. Z delovanjem v mreži se je krepila skupna identiteta njenih članic in zavest o bolj učinkovitem zastopanju lastnih interesov civilne družbe, kar smo dosegali z usklajenim podajanjem zakonskih pobud, akcijami na področju zagovorništva in umestitve vloge nevladnih organizacij v strateške dokumente državnih organov.

Tako je projekt po eni strani omogočal iskanje sistemskih rešitev za nevladne organizacije s področja zdravja, hkrati pa je doprinesel k oblikovanju bolj učinkovitih in trajnostno naravnanih zdravstvenih politik. Projekt je pripomogel tudi k reševanju finančnih težav nevladnih organizacij in sicer so članice mreže z akcijami za gospodarstvo in promocijskimi aktivnostmi mreže razvijale svoje storitve in produkte ter si tako zagotovile del dohodka za svoje delovanje.

Dejavnosti projekta so prispevale k oblikovanju partnerskih odnosov z državo, občinami, strokovnjaki na področju zdravja in drugih dotičnih področij, z javnozdravstvenimi inštitucijami in drugimi nevladnimi organizacijami s področja zdravja.

S pomočjo akcij za medije je mreža vplivala na odnos medijev do nevladnih organizacij s področja zdravja. Projekt je omogočal sodelovanje in izmenjavo izkušenj ter znanj z evropskimi nevladnimi organizacijami s področja zdravja.

V okviru projekta smo kot koordinator Mreže NVO 25×25 za nevladne organizacije s področja zdravja organizirali številne izobraževalne dogodke (predavanja, delavnice, strokovna srečanja). Utrdili smo svoj položaj na področju zagovorništva za boljše sistemske rešitve na področju zdravstva, tako da smo vodili številne peticije, medijske kampanje za osveščanje tako političnih odločevalcev, kot splošne javnosti.

Projekt Mreže NVO 25×25 tako že od leta 2012 omogoča delovanje reprezentativne mreže nevladnih organizacij s področja zdravja, katerih dolgoročni cilj je  zmanjšati obolevnost za kroničnimi nenalezljivimi boleznimi v Sloveniji in zmanjšati neenakosti  v zdravju. Mreža NVO 25×25 nadaljuje svoja prizadevanja tudi po zaključku sofinanciranja.

.

Izdali smo:

  • Katalog storitev NVO – seznam storitev in programov, ki jih v izbranih treh občinah (Mestna občina Maribor, Mestna občina Ljubljana in Mestna občina Murska Sobota) izvajajo, za različne ciljne skupine, NVO s področja zdravja. Storitve in programe v obliki kataloga so bile predstavljene predstavnikom lokalnih oblasti z namenom vključevanja nevladnih organizacij in njihovih programov v razvojne strategije, akcijske načrte in druge občinske programske dokumente.
S klikom na sliko prenesi katalog
  • Katalog storitev NVO za promocijo zdravja v delovnih organizacijah: Zdravje delavcev. Nevladne organizacije, ki delujejo na področju zdravja, izvajajo številne dejavnosti in programe, ki krepijo zdrav način življenja tudi v delovnem okolju.
S klikom na sliko prenesi katalog
  • O drugih aktivnostih Mreže preberite v spodnjem priročniku.
S klikom na sliko prenesi priročnik

Postanite član Mreže NVO 25×25

Kontakt:

Nataša Jan, direktorica društva, [email protected]; Tel: 01 234 75 51