Postanite član Mreže NVO 25×25

S pridružitvijo v Mrežo NVO 25×25 nimate nikakršnih obveznosti, vsi pridruženi člani pa imamo številne koristi. Na pobudo nosilke Mreže NVO 25×25 ali druge članice delujemo skupaj pri pripravi zakonodajnih in drugih oblik pobud na področju javnega zdravja. Hkrati skupaj osnujemo medijske kampanje in osveščamo javnost in politične odločevalce o ključnih zdravstvenih vprašanjih.

Mreža in njene članice se povezujejo tudi širše, torej izven mreže. Društvo za srce je tako ustanovni član Slovenskega združenja za kronične nenalezljive bolezni (Združenje KNB). Interes društva je širitev predlogov in informacij oz. vključevanje članov Mreže NVO 25×25 v aktivnosti Združenja KNB tam, ko je to smiselno in seveda na željo članov Mreže.  Tako povezani lahko veliko odločneje nastopimo pri zagovarjanju predlogov, oblikujemo skupne akcije in se združeni prijavljamo na večje mednarodne razpise.  

Pridružite se nam! Izpolnite prijavnico in jo pošljite:

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije
Mreža NVO 25×25
Dalmatinova ulica 10
1000 Ljubljana

Prijavnica za tisk (doc)

Prijavnica (PDF)

.

Kontakt:

Nataša Jan, direktorica društva, [email protected]; Tel: 01 234 75 51