“Za zdravo srce vseh in povsod”

Piše: Nataša Jan

Svetovna zveza za srce (WHF, World Heart Federation) je že pripravila pobudo, tematiko, geslo in gradivo za letošnji svetovni dan srca. Namen je enak – da se do leta 2025 za vsaj 25% zmanjša prezgodnja umrljivost zaradi srčno-žilnih bolezni. Med pomembnejšimi dejavniki tveganja za nastanek bolezni srca in žilja so visok krvni tlak, previsoke vrednosti holesterola in trigliceridov v krvi, kajenje, pomanjkanje telesne dejavnosti, nezdrava prehrana, stres in drugi.

Bolj se moramo zavedati dejstva, da lahko preprečimo vsaj 80% prezgodnjih smrti zaradi bolezni srca in žilja, če se bomo izognili glavnim dejavnikom tveganja za njihov nastanek: kajenju, nezdravemu načinu prehranjevanja, telesni nedejavnosti, škodljivemu uživanju alkohola.

Svetovni dan srca po šestnajstih letih obeležitve ostaja edinstvena priložnost za uvrstitev bolezni srca in ožilja v osrčje globalnih, prednostnih nalog na področju zdravja in širše.

SDTako bo tudi letos poudarek na zdravju prijaznejšemu okolju, ki posameznikom omogoča obvladovanje dejavnikov tveganja za nastanek bolezni srca in žilja. Vsak se najprej sam odloči za spremembe načina življenja na bolje, potem pa sledi umestitev teh pozitivnih odločitev v naš vsakdanjik. Za to pa je potrebno imeti določene pogoje, okolje, ki bo prav vsem, to tudi omogočalo.

Okolje lahko močno omejuje možnosti za sprejemanje odločitev, ki koristijo zdravju našega srca. Zaskrbljujoča so zlasti vse bolj urbanizirana okolja in zdravju neprijazna delovna okolja, zaradi katerih smo spremenili svoj način življenja in prehrane na slabše.

Veliko lahko storimo tudi sami in z več volje ter dejavnosti spremenimo svojo šolo, delovno mesto in skupnost v zdravju srca prijazno okolje.

Cilj Svetovnega dneva srca 2015 je torej ponovno spodbuditi posameznike in skupnosti k vzpostavitvi takšnega okolja in pogojev, ki bodo omogočali skrb za zdravje srca.

Izbrano geslo v letu 2015 je »Za zdravo srce vseh in povsod!« To bomo v okviru naših prireditev po Sloveniji sporočali slovenski javnosti, državni in lokalnim oblastem, podjetjem, šolam, vrtcem, zdravstvenim ustanovam in drugim.

Svetovni dan srca 2015 je nova priložnost, ki je ne smemo zamuditi.

Vabimo vas k sodelovanju z nami! 

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije