Skupščina izvolila novo vodstvo našega društva

E7D798A0-77D4-11E1-82BD-4FAE65B94067

V torek, 20. marca 2012 je zasedala skupščina društva, ki jo sestavljajo delegati podružnic. Tokrat je bila to volilna skupščina, saj je organom društva potekel 4 – letni mandat 2008-2012.

 

Novi predsednik je postal prim. Matija Cevc, dr. med, ki je delo društva vodil že zadnji dve leti preteklega mandata. Društvo ima po novem 3 podpredsednike. Prim. Boris Cibic, dr. med. in Boris Kurent, dipl. oec. sta funkciji opravljala tudi v prejšnjem mandatu, nova podpredsednica pa je postala prof. dr. Irena Keber, dr. med.

 

Skupščina je izvolila še nadzorni odbor, častno razsodišče in svet društva.

 

Poleg volitev novih organov je skupščina sprejela poročilo o delu društva v mandatnem obdobju 2008 do 2012 in v letu 2011 ter finančno poročilo za leto 2011. Temeljno poslanstvo društva se ni spreminjalo vse od ustanovitve v letu 1991 je  skrb za preventivo bolezni srca in ožilja ter osveščanje prebivalstva  o zdravem življenjskem slogu. V prihodnje pa bo samo še pomembnejše saj smo že zakorakali v dobo, ko so bolezni srca in ožilja največji morilec človeštva. To je največji poudarek iz poročila predsednika na seji skupščine.

 

Širše družbene razmere seveda močno vplivajo na delovanje društva.  Društvo je po dveh letih, ko je zabeležilo manjšo izgubo, leto 2011 zaključilo s pozitivnim rezultatom. Največ so k temu rezultatu prispevali novi programi in svetovna nagrada za program Ujemi svoj ritem na področju ozaveščanja o atrijski fibrilaciji. Izkušnje iz leta 2011 so jasno pokazale, da mora društvo še naprej obvladovati stroške, hkrati pa širiti svojo dejavnost z novimi inovativnimi programi. Skupščina je kot prioritetno nalogo novemu vodstvu naložila reševanje nakopičenih težav pri delovanju podružnic, ki so ob delu na nacionalnem nivoju, temelj dejavnosti in širitve društva po vseh slovenskih regijah.

 

Volilna skupščina je postavila temelje za delo v naslednjih štirih letih. Imamo novo vodstvo imamo nove ideje, s katerimi bomo nadaljevali in nadgrajevali temelje, ki so jih postavili ustanovitelji na čelu z našim častnim predsednikom prof. dr. Josipom Turkom, dr. med.