Prvo srečanje srčno-žilnih bolnikov, predstavnikov Društva za srce in farmacevtov

Besedilo: Jasna J. Petrovčič, vodja Posvetovalnice za srce

Slike: Maja Stanojević

Na topel in sončen  jesenki torek, 22. 10. 2019 smo se prvič v Sloveniji sestali člani društva – bolniki s srčno-žilnimi boleznimi, predstavniki Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije ter predstavniki iz podjetja Servier Pharma d. o. o.

Namen srečanja, ki je potekal v prijetnem in sproščenem vzdušju je bil, pogovoriti se o željah in potrebah, s katerimi se srečujejo bolniki z boleznimi srca in ožilja, ter skupaj ugotoviti, kako bi s sodelovanjem med Društvom za zdravje srca in ožilja Slovenije in podjetjem Servier lahko pripomogli k izboljšanju vsakodnevnega življenja srčno-žilnih bolnikov ter tako dvignili njihovo kvaliteto življenja.

Pogovor o težavah, potrebah in željah bolnikov.

.

Naši udeleženci, srčno-žilni bolniki, so izpostavili naslednje težave oz. so mnenja, da:

 • zdravniki bolnike premalokrat napotijo na laboratorijske preiskave.
 • imajo premalo kontrol pri zdravniku specialistu, večinoma enkrat letno.
 • se preveč oglašujejo prehranska dopolnila. Večina bolnikov, vsaj v začetku bolezni, poskuša zdraviti svojo bolezen s prehranskimi dopolnili, o stranskih učinkih prehranskih dopolnil in součinkih z zdravili ne vedo skoraj nič oz. jih nihče ne poduči o tem.
 • med zdravnikom in bolnikom ne poteka prava komunikacija oz. jim zdravniki posvetijo premalo časa. Ni časa za kvalitetno poslušanje, dajanje nasvetov. Informacijska doba je prisilila zdravnike, da bolj gledajo v računalnik kot njih. Zlasti jih to moti pri družinskem zdravniku.
 • strah pred avtoriteto ohromi pacienta, ki je  v stiski – ne upa povedati po resnici, da določenega zdravila ne jemlje, ker se boji stranskih učinkov, ampak zdravilo zgolj dvigne v lekarni; ne upa povedati, da česa ne razume ipd.
 • specialisti gledajo zgolj svoje področje, noben pa ne gleda človeka kot celoto. Pacientom se zdi, da med zdravniki manjka timsko delo in celostna obravnava.
 • zdravniki ne svetujejo o društvih, kjer lahko pridobijo dodatne informacije o bolezni, druženju in svetovanju. Za naše društvo so izvedeli preko prijateljev, svojcev, znancev, sosedov ali slučajno na internetu, ko so iskali informacije o svoji bolezni.
 • ni literature oz. informacij na temo ustreznih društev v ambulantah.
 • bolniki ne vedo za referenčne ambulante in za centre za krepitev zdravja.
 • doplačila zdravil lahko predstavljajo veliko stisko in  da bi morali odgovorni na ZZZS razmisliti, katera zdravila in programe doplačati.
Razprava je bila živahna.

.

Ob zaključki srečanja smo pripravili skupne ideje in predloge za nadaljnje sodelovanje:

 • dostava literature in letakov z informacijami Društva za zdravje srca in ožilja zdravnikom in referenčnim medicinskih sestram po Sloveniji.
 • zbrati od srčno-žilnih bolnikov najpogostejša vprašanja, ki jih imajo, a na njih nimajo odgovora ali dovolj informacij. Ideja je, da bi zaprosili zdravnike za pripravo odgovorov, tako da bi imeli knjižico vprašanj in odgovorov. Poleg brošure, ki bi bila dostopna na sedežu društva in pri zdravnikih v ambulantah, bi vprašanja in odgovore lahko objavili v reviji Za Srce in na njihovi spletni strani.
 • Izkazala se je potreba po tečaju za obolele in svojce o temeljih postopkih oživljanja z uporabo avtomatskega defibrilatorja.
 • Porodile so se še mnoge druge ideje o katerih vas bomo sproti obveščali.

Združeni v želji po pomoči in sodelovanju.
Po uspešnem srečanju še skupinska slika.

.

Vsem skupaj se zahvaljujemo za uspešno sodelovanje in podporo. Če povzamem besede naših bolnikov: »Najlepša hvala za povabilo na srečanje. Bilo je nepozabno, prijetno, koristno in želimo si še več takih srečanj.«